Home

Ekonomie kandidat fristående kurser

Examen i företagsekonomi - Linköpings universite

 1. a om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Ekonomie kandidatexamen, 180 hp; Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp
 2. Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund är ett av Sveriges populäraste program. Hos oss får du en unik möjlighet att profilera dina studier efter eget intresse, och en bred arbetsmarknad väntar för alla lundaekonomer
 3. ( Ekonomie kandidatprogram, HT21 180 HP, 100 % ) ( Ekonomie kandidatprogram, VT22 180 HP, 100 % ) Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring.
 4. 5: Valbara kurser, möjlighet till utbytesstudier eller praktik. Ter
 5. Vara inskriven vid Ekonomie kandidatprogrammet. Notera att studenter som är inskrivna på programmet får möjlighet att söka till honours track och internships, samt har förtur till de kurser som ingår inom Ekonomie kandidatprogrammet. Bygga din egen utbildning via fristående kurser
 6. st 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå

Ekonomie, kandidat 180 Högskolepoäng, Program på grundnivå De allra flesta företag och organisationer behöver ekonomer som kan organisera, utveckla och styra verksamheten Jag är i lite i akut experthjälp. Jag läser till mäklare för stunden och vill fixa till mitt cv lite genom att ha en kandidat examen i ekonomi under bältet. Min fråga till er kunniga människor är bara, vad tjänar jag mest på att söka ekonomie porg

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds

 1. Om du hellre sätter ihop din utbildning på egen hand så kan du läsa fristående kurser. Då väljer du själv vilka kurser och ämnen som du vill läsa. På så vis sätter du ihop en utbildning med en egen profil som kan leda fram till tre olika examen: Filosofie kandidatexamen, Ekonomie kandidatexamen eller Politices kandidatexamen
 2. Fristående kurser. Genom att välja fristående kurser istället för ett program, kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar
 3. Vilka kurser ska du välja för en examen med fristående kurser? Det finns ca 1500 fristående kurser på Stockholms universitet, men det är sannolikt bra mycket färre som du är intresserad av. Ett bra sätt att välja kurser är att tänka sig en bred studiebas, där kurserna har en relevans för dig trots att de skiljer sig åt
 4. st 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till.
 5. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. (Dessa kurser kan då inte tas med i en magister- eller masterexamen.) Observera att specifika krav gäller för politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen. GENERELLA EXAMINA PÅ AVANCERAD NIV

Ekonomie kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universite

Kurs eller program - två vägar till examen Submenu for Kurs eller program - två vägar till examen. Adin läser ett program Lina läser kurser En ekonomie kandidatexamen öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb utomlands Här kan du söka bland Lunds universitets utbildningar. Vi erbjuder cirka 270 program och omkring 1 300 fristående kurser Ekonomie Kandidat? 1 Poäng. Sandra 19 år 5 månader sedan . Hej! Jag undrar vilka kurser man kan tillgodoräkna sig från det traditionella juristprogrammet i en ekonomie kandidat och därmed vilka fristående kurser man behöver läsa till för att kunna hämta ut en ekonomie kandidat? Jag. Ekonomie kandidatexamen (ekon. kand.) (Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - major in Economics) En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en ekon. kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi.

Ekonomie kandidatprogram Göteborgs universite

Nackdelarna med att läsa fristående kurser och bygga sin egen kandidat är att du behöver söka varje kurs på nytt. Det kan på så sätt bli att du läser kurserna i konstig ordning, eller kanske till och med inte kommer in på en kurs. Försäkra dig över att du har god chans att komma in på varje kurs och ha en back-up-plan annars Till att börja med vill jag förtydliga att detta gäller Ekonomie Kandidat på Lunds universitet. Att läsa så som jag beskriver nedan erbjuds inte på alla fakulteter. Man kan till exempel inte läsa via fristående kurser till läkare utan måste ha gått programmet. Den alternativa vägen till en examen är via fristående kurser Ekonomie, kandidat - Profil: Huvudområde Nationalekonomi, termin 6 Anmälan öppnar 2020-09-15 Förkunskara Söker du programmet och redan har läst grundkursen i företagsekonomi måste du tänka på att söka ytterligare en kurs på 30 hp så att du har något att läsa när de andra läser grundkursen i företagsekonomi - förslagsvis grundkursen i nationalekonomi (30 hp) eller statistik och juridisk översiktskurs (15 hp vardera).. Programstruktur för Ekonomie kandidatprogramme

Ekonomie, kandidat. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen. Examensbeskrivning. Andra tittade även på dessa examen. Sökinformation. Obligatorisk kurs i följande program: Ekonomie, kandidat - Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning, termin

Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud Nya examensregler för dig som börjar läsa Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet från och med höstterminen 2016 (och inte har läst Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet före höstterminen 2016) Endast avslutade kurser kan tas med i examen I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden. Därför är programmet aktuellt oavsett om du är intresserad av näringslivet, offentlig sektor eller ideella verksamheter. Ledarskap, redovisning, finansiering och kommunikation är uppgifter som förekommer i de flesta verksamheter. Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också.

Men varför vill du läsa fristående kurser? om du är orolig för att det är svårt att komma in på kand-examen så kan jag lugna dig. På SU är det mellan 1.2-1,3 för deras kand examen(källa ht2010) betyg var runt 19 med merit. För fristående kurser vet jag ej. Kand+master examen = 5 år Ansökan om du redan läst Företagsekonomi A. Företagsekonomi A, 30 hp är den inledande kursen på Ekonomie kandidatprogrammet. Vi rekommenderar inte att du läst kursen innan du söker till programmet, men det är möjligt att söka då du kan påbörja programmet med att läsa kursen Nationalekonomi A, 30 hp. Det finns ingen annan kurs vi kan ordna plats på termin 1 Hos oss får du en gedigen ekonomiutbildning med gott anseende. Programmet ger dig en bred kompetens som skapar många möjligheter. De allra flesta företag och organisationer behöver ekonomer som kan organisera, utveckla och styra verksamheten

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet Kurser som är obligatoriska i en politices kandidat examen är statskunskap A 30 hp, nationalekonomi A 30 hp, statistik 15 hp och förvaltningsrätt 15 hp. Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år) Senare del, Ekonomie, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universite Senare del, Ekonomie kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universite

Här hittar du information om vad som skiljer de olika typerna av examen som finns på Sveriges högskolor och universitet. Magisterexamen och masterexamen behandlas endast kort här då ytterligare information finns på sidan med magister- och masterprogram.Men låt oss först börja med skillnaden mellan generell examen och yrkesexamen På Företagsekonomiska institutionen läser du företagsekonomi med inriktning mot redovisning, finans, organisation, strategi, entreprenörskap eller marknadsföring. Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket. Kurspaketen söker du i sin helhet, se länk till vänster Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis till en kandidatexamen. Det finns tre olika examina om du väljer att läsa Nationalekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Ekonomie kandidatexamen, 180 h Dessa kurser kan ingå i en examen men är ofta inte behörighetsgivande för tillträde till högre nivå. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser

Ekonomie kandidatexamen Ekonomihögskolan vid Lunds

Skillnaden mellan att läsa fristående kurser eller ett program är att jag behöver söka till varje termin, det behöver man inte på programmet då man garanterat har en plats på alla kurser. Om man som jag läser ihop en ekonomie kandidat har man inga större valmöjligheter att välja de kurser man vill Fristående kurs Program Fab Lab Sommardesignprojekt, 15 hp, är en fristående sommarkurs där du får möta tvärvetenskapliga kunskaper i en komplex och... Hållbara energisystem. 7,5 hp. Anmälan öppnar: 2021-02-19 Kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet business school. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring

Examina (högskole-, kandidat-, och magisterexamen) enligt 1993 års examensordning, kan utfärdas även i framtiden under förutsättning av att kurserna är slutförda (betygsdatum) senast 30 juni 2015. Lokal examensordning för Stockholms universite Så fungerar ekonomutbildningen. Om du vill läsa ekonomi, har du mer än hundra ekonomprogram med olika inriktningar att välja på i Sverige. Här redogör vi för hur ekonomutbildningen är uppbyggd, vilka olika examina det finns och vilka vägar du kan ta till examen

Designa din utbildning med fristående kurser . Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis till en kandidatexamen. Följande krävs för att kunna ta ut en examen: Totalt 180 hp (3 år på heltid) Hälften, det vill säga 90 hp, ska vara fördjupning i ett huvudområde. Det finns 26 huvudområden att välja mella En examen kan nås via fristående kurser som du själv väljer eller via ett program, det vill säga kandidat-, magister- eller masterprogram. Ett program följer en viss utbildningsplan, där vissa/eller alla kurser obligatoriska Söka kurser utöver normal studietakt. Har du för avsikt att läsa fler kurser än vad som omfattas av heltid (30 hp per termin) ska du söka de överskjutande poängen som fristående kurs. Det är inte är tillåtet att under samma termin söka två kurser som är obligatoriska på Ekonomie kandidatprogrammet

Efter ett år insåg jag att det var ekonomi på programmet som jag tyckte var allra roligast. Därför bestämde jag mig för att hoppa av programmet för att läsa fristående kurser och själv plocka ihop till min kandidatexamen. Fördelen med att läsa fristående kurser är att man har oändliga valmöjligheter Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål. På Göteborgs universitet kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat - vi har 1400 fristående kurser och 190 program att välja mellan Grundutbildningen i nationalekonomi består av grundkursen Nationalekonomi A och fördjupningskurserna Nationalekonomi B och C. Kurserna kan dels läsas inom ramen för ett kandidatprogram, dels som fristående kurser. Nationalekonomi kan också läsas som huvudämne inom tre program: Ekonomie kandidatprogrammet (180hp Den examen du får är samma oavsett om du läst kurserna inom ett program eller som fristående student. Kurser som ingår i din kandidatexamen får ej också ingå i din magister- eller masterexamen. Mer information om ansökan och examenskrav hittar du hos Examensenheten vid Uppsala universitet. Examen kandidatnivå Ekonomie kandidatexamen.

med fristående kurser läsa. Då kan det kännas bra att prova på att läsa några kurser i olika ämnen innan man bestämmer sig för vad man vill fördjupa sig inom. För att få en kandidat-examen måste man läsa totalt 180 hög-skolepoäng (hp), varav 90 hp inom ett huvudområde. Detta innebär att man har tre terminer att läsa kurser. Du kan också komplettera utbildningar inom t.ex. teknik och juridik med kurser i företagsekonomi. Du kan studera företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, organisation, redovisning, strategi, entreprenörskap och finans. Företagsekonomi kan både läsas som fristående kurs och inom program

Kurserna måste vara helt avslutade då du skall ansöka om examen (enbart en del av en större kurs kan ej ingå). Det går inte att inkludera kurser med överlappande kursinnehåll i en och samma examen. Max 30 hp från kurser på avancerad nivå får räknas in i en kandidatexamen Lämpliga valfria kurser: Ekonomisk geografi, statskunskap, sociologi, ekonomisk historia, freds- och konfliktkunskap, språk Handelsrätt Inom Ekonomie kandidatprogrammet studerar du främst företagsrelaterade rättsområden, det vill säga rättsområden som berör företagens situation i samhället och som reglerar nationell och internationell handel På Handelshögskolan kan du genom fristående kurser ta ut en Ekonomie kandidatexamen eller en Filosofie kandidatexamen. Observera det inte går att ta ut en juristexamen genom fristående kurser. För att kunna ta ut en kandidatexamen genom fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier Hej. Jag läser ekonomie kandidat första året, jag är gravid och kommer behöva ta uppehåll. Dock vill jag inte ta det klassiska helåret ledigt utan vill börja om igen till hösten med samma klass. Dvs bara missa vårterminen 2017, den består av 4 kurser där man läser 2 parallellt hela tiden

Genom att läsa fristående kurser kan du designa din egen utbildning. Därför valde vi att plugga till en unik examen. Visa/dölj innehåll. Fick jobb samma dag som hon lämnade in uppsatsen - Tanken på att skapa något unikt och på så sätt sticka ut på arbetsmarknaden lockade mig mycket Institutionen för handelsrätt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, SE-220 07 Lund Telefon: 046-222 78 9 Fristående kurser - studier till en som kanske passar jätte bra i en smal nisch men de har inte samma bredd som civilekonomerna eller ekonomie kandidaterna som också läst nationalekonomi, statistik och juridik. Logga in. Frågor och svar taggade med 'ekonomie kandidat' (5 st.) 2 Poäng. 1 Svar

Utbildning på Ekonomihögskolan lnu

Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Termin 2. Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp. Område Företagsekonomi. Kursen innebär att tillsammans med någon alternativt självständigt, skriva en uppsats som presenteras på examinerande seminarier samt att opponera på andras uppsatser Du kan välja att antingen läsa vårt 3-åriga kandidatprogram i kriminologi, 180 hp eller bygga ihop din egen examen av fristående kurser. Om du läser fristående kurser behöver du 90 hp kriminologi (kurserna Kriminologi I 30 hp, Kriminologi II 30 hp och Kriminologi, kandidatkurs 30 hp) + 90 hp valfria ämnen Inom program alt. fristående kurs: Civilkekonom, Ekonomie kandidat + fristående kurs . Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 45 av 133 studenter (33%) har svarat på enkäten i Ping Pong. Enligt min erfarenhet en ovanligt hög svarsfrekvens. Analys av: Studenternas resultat och prestationer 112 studenter skrev ordinarie tentamen

Ekonomie, kandidat Luleå tekniska universitet, ekonom

I slutet av utbildningen är det dags för examensarbete t eller exjobbet. Examensarbetet är ett bra sätt att tillämpa sina kunskaper på ett verkligt problem och en språngbräda ut i arbetslivet. Det är inte ovanligt att företaget eller organisationen som man skriver examensarbetet för, blir den först Du kan också läsa statistik som fristående kurs. Statistik kan utgöra huvudämne i såväl Filosofie kandidatexamen som Ekonomie kandidatexamen (samt t.o.m. 2015 dito magisterexamina). Institutionen ger kurser på alla nivåer från grundkurser till masternivå - se vänsterkolumnen Studera hos oss Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på hur ett samhälle använder sina resurser. Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av data med många tillämpningsområden Utbildningsanordnarna och högskolorna uppdaterar själva uppgifterna om sina utbildningar i Studieinfo. Du kan kontrollera att uppgifterna är riktiga av läroanstalten eller högskolan För närvarande är inga fristående kurser öppna för anmälan. Nästa antagningsomgång öppnar 1 december och omfattar kandidat- och masterprogram för musiker, samt ett antal fristående kurser. Det är ännu inte fastställt vika fristående kurser som ska ingå. Samtliga fristående kurser

Ekonomie eller fristående kurser? - hpguiden

På fristående kurs läser du minst 90 i psykologi (inklusive kursen Psykologi III där en examensuppsats ingår) och kompletterar med andra valfria ämnen upp till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Detta gör dig behörig att ansöka om en filosofie kandidatexamen (fil. kand.) med psykologi som så kallat. Ekonomie, kandidat. Hos oss får du en gedigen ekonomiutbildning med gott anseende. Enskilda kurser (Komvux) Flera orter (87) Historia. Hermods VUX. Enskilda kurser (Komvux) Flera orter (85) Kemi. Hermods VUX. Enskilda kurser (Komvux) Flera orter (89) Biologi. Hermods VUX

Kurs eller program - två vägar till examen Lunds universite

Fristående kurser vid Ekonomihögskolan i Lund

Bygg din egen examen av fristående kurser - Institutionen

Här hittar du högskolans alla program och kurser. Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Genom att välja Jag accepterar cookies samtycker du till att cookies används. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Ekonomie kandidatexamen. För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen ; Ekonomie, kandidat - Luleå tekniska universitet, LT . Kursplan för FEKK01 Examensarbete kandidatniv Ekonomie kandidat-programmet, Civilekonomprogrammet samt som fristående kurs. Kursen ges på svenska, Civilekonom eller ekonomie- kandidat? 2 Poäng. Carl 21 år 9 månader sedan . Vill vidareutbilda mig inom ekonomi, men vet inte vilket program som passar mig bäst. Jag ville läsa fristående kurser till examen och har kollat att det finns Psykologi A och Psykologi I (båda 30hp) Program & kurser Student Forskning Institutioner & ämnen Om oss Bibliotek Kontakt Sök Meny. Kontakt Start / Program & kurser / Ekonomie kandidatprogrammet / Företagsekonomi Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp Höst 100% Campus Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi. Företagsekonomi är för dig som.

Ska förhoppningsvis börja på ekonomie kandidatprogrammet i Lund i vår, om jag nu skulle misslyckas totalt på HP så vill jag ha någon form av reservplan för att sedan komma in till hösten. Min reservplan består utav att läsa fristående kurser som jag kan ha nytta av i framtiden när jag ska söka jobb (aka pluspoäng på CV'et) Antagningen till magisterprogrammet i företagsekonomi ger dig rätt att avlägga endast ekonomie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt minst en lägre högskoleexamen. Den som önskar avlägga både ekonomie kandidat- och magisterexamen bör söka till Utbildningslinjen för ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år) Kursen kan ingå i ett flertal utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs. Kursen vänder sig till studerande, som önskar specialisera sig inom handelsrätt. Den riktar sig också till ekonomer, jurister och andra yrkesverksamma inom näringsliv eller offentlig förvaltning, som arbetar med och vill fördjupa sig i ämnet handelsrätt Du kan studera nationalekonomi och statistik som fristående kurs eller inom ett program. Fristående kurser . Du kan studera nationalekonomi eller statistik i kombination med andra ämnen och få ut en kandidatexamen. Studier i nationalekonomi ges även på master- och doktorandnivå medan statistik ges till fördjupningsnivå

Ekonomie kandidatexamen Lunds universite

Stockholms universitet erbjuder cirka 300 program och 1700 fristående kurser. Du kan själv kombinera och sätta samman din egen examen med fristående kurser. Det är dock viktigt att du först kollar upp vilka krav som gäller för Examen. Läs mer om krav för examen här Institutionen för informatik Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 80 2 Kurser kan läsas som fristående eller inom program På avancerad nivå erbjuder Nationalekonomiska institutionen ett stort antal kurser, metodkurser såväl som mer tillämpade kurser, inom de inriktningar som introducerades på grundnivå (31-90 hp) Företagsekonomiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel Du kan skapa en Filosofie kandidatexamen i psykologi (en så kallad generell examen) med hjälp av fristående kurser. Till skillnad från program, ger fristående kurser en möjlighet att utforma en unik utbildning där du efter eget huvud väljer att plocka ihop de ämnen du är intresserad av - och som kan ge dig den kunskapsprofil du önskar och tror dig behöva på arbetsmarknaden

Att läsa fristående kurser innebär att du kan kombinera kurser som intresserar dig och få en unik utbildning där du har inriktat dig mot de arbetsuppgifter och områden som intresserar dig mest. Du träffar många olika människor som delar dina intressen och du väljer om du vill läsa på hel- eller deltid, vissa kurser ges också på distans Fristående kurser på avancerad nivå. De flesta av våra kurser på avancerad nivå ges fristående, och vi har många olika studenter som läser dem. Här är det särskilt viktigt att du tittar på behörighetskraven innan du söker en kurs Grundkurs: 1-30 hp - distanskurs, kursplaner NEKKPA - Grundkurs (kurspaket), 1-30 hp (Utgörs av nedanstående kurser - vilka kan sökas separat) NEKA51 - Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 11 hp NEKA52 - Makroekonomisk teori och ekonomisk politik, 9 hp NEKA53 - Finansiell ekonomi, 5 hp NEKA54 - Internationell ekonomi, 5 hp Kursplaner - engelsk AA har läst 75 högskolepoäng i fristående kurser vid Linneuniversitetet. Dessa ihop med totalt 105 högskolepoäng i kurser från Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan Kristianstad och Mittuniversitetet, har AA uppgett i sin examensansökan Jag undervisar i nationalekonomi för studenter på Civilekonomprogrammet, Politices kandidat-programmet, fristående kurs och Ämneslärarprogrammet. Jag är också intresserad av frågor som rör genus och håller gästföreläsningar på olika kurser i genusekonomi

Obligatoriska kurser [Om det ställs krav på obligatoriska kurser så anges de här. Om inga krav ställs på obligatoriska kurser så tas rubriken bort. Kurser inom huvudområde markeras med *. SUHF-nivå kan anges för respektive kurs.] [kursnamn] [antal hp] [Nivå enligt SUHF] [kursnamn för självständigt arbete*][antal hp] Övriga kurser Du kan söka till kandidat-, magister- och masterkurser utan att vara antagen till ett särskilt program. Vi erbjuder tillräckligt många fristående kurser på kandidatnivå för att du ska kunna uppnå en kandidatexamen med engelska som huvudämne, och våra kurser på magister- och masternivå gör det möjligt att uppfylla kraven för en magister- eller masterexamen med inriktning mot. 2018-07-03 Studiehandbok för Ekonomie kandidatprogrammen: Business and Economcs samt Retail Management namnändrar till Studiehandbok för Ekonomie kandidat-programmen: Business and Economics - för studenter inskrivna fr.o.m. 2016 Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Termin 2. Arbetsrätt 15 hp. Under kursen studeras den svenska arbetsrätten samt hur den påverkas av EG-rätten. Fokus ligger på de kollektiva spelreglerna och anställningsskyddet. Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna förutse och lösa arbetsrättsliga frågor och problem

 • Kbss simskola.
 • Bike arena sauerland tour 11.
 • Nasaleden skoter.
 • Ätbara blommor tårta.
 • Penny lane företag.
 • Max 500 lyrics.
 • Kambodja ambassad stockholm.
 • Wohnungssuche münchen tipps.
 • Gehalt produktionsmitarbeiter porsche.
 • Vad är obestämd form.
 • Als imker selbstständig machen.
 • Copenhagen train station map.
 • Eidetic photographic memory.
 • Леон филм с жан рено.
 • Ambigram maker.
 • Aseptisk meningit hund.
 • Bellakliniken bilder.
 • Obalanserade däck.
 • Parkhaus goethe galerie apcoa jena.
 • Handläggningstid hovrätten.
 • Importmoms tullverket.
 • Linjerat papper mall.
 • Riksgymnasium för rörelsehindrade.
 • Öppet arkiv saltön.
 • Bukfett mått.
 • Topmodel ausmalbilder für kinder.
 • Moxy hotell.
 • Rekonditionering landskrona.
 • Fritidshus till salu dalarna.
 • Pitet tidningen.
 • Titanic song.
 • Bonnier publications wikipedia.
 • Inledningstal fn.
 • Resorb sport.
 • Måste man ha alla rätt på bomben.
 • Klädbytardag sundsvall.
 • Nellborgs cykel i linköping.
 • Iskyrkan jukkasjärvi.
 • Socialdarwinism imperialism.
 • Apartment saarbrücken club.
 • Fox animal.