Home

Engelska influenser i svenska språket

 1. om en rädsla för att det svenska språket håller på att utarmas på grund av importen av engelska ord och uttryck. Forskning visar att toleransen gentemot engelskt inflytande är högre i yngre åldrar än hos äldre. Mot bakgrund av detta behandlar uppsatsen engelskans inflytande i det svenska språket bland gymnasieelever och lärare
 2. stone sedan 1200-talet och att de ofta haft en positiv effekt. Idag, fredag, berättar Mall Stålhammar, professor emerita i engelska vid Göteborgs universitet, om sin nya bok Engelskan.
 3. erande långivarspråket och har varit det under hela efterkrigstiden
 4. Hur är engelskans påverkan på det svenska språket? Svar: åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser av Mall Stålhammar, 10 november 2019 - 16:30 • Engelska språket • språk • David Nilsson. Vad engelskans stammer och stutter betyder
 5. stone sedan 1200-talet, har engelska lånord funnit sin väg in i svenskan. Efter andra världskrigets slut har strömmen blivit stridare, och i dag är engelskan vår.
 6. Det svenska språket är, precis som alla andra språk, i ständig förändring. Engelska influenser. Det språk som har tydligast inflytande på svenskan är engelskan. I Sverige är många bra på engelska och ser det som sitt andraspråk, detta medan kunskaper i andra språk,.
 7. Sverige har ingen lång historia av invandring, och den invandring vi sett nu kommer knappas göra något märkbart fotavtryck i det svenska språket. Samtidigt är det viktigt att praktisera sitt modersmål för att lättare lära sig svenska

Engelskan inget hot mot svenskan forskning

Samtidigt minskar kunskaperna i språk som tyska och franska. Vi lånar in allt fler engelska ord och uttryck: e-mail, date, swipe, tags. De flesta nyorden och de viktiga och frekventa orden i samhället är dock fortsatt svenska, och många lånord får försvenskad stavning och böjning: mejl, dejt, svajpa, taggar Engelska används oftare än svenska inom teknik, vetenskap och medicin. EU, där flera olika språk används och konturerar. • Inlånade och försvenskade ord i svenskan bli vanligare, på grund av större kontakt med omvärden. • Ungdomar använder alltid språket på ett nytt sätt Här rör det sig om ett s.k. översättningslån, där de engelska orden översatts del för del till svenska och på det sättet lättare anpassats till vårt språk. Med detta ord som utgångspunkt har kreativa nybildningar som EU-kramare , kollektivavtalskramare eller motorvägskramare skapats, vilket är ett tydligt tecken på att det främmande ordet har acklimatiserats i det nya språket Engelska är det språk som idag har mest inflytande på svenskan, mycket på grund av den amerikanska nöjesbranschen och modern teknik. Även de engelska orden upplevs som främmande då de ligger långt ifrån det svenska uttalet. Influensen och lånorden kommer förmodligen att öka med åren och kanske till och med att gå om franskan Engelskans inflytande på svenskan diskuteras ofta som något relativt nytt, ett snabbt växande hot mot det svenska språket. Men vi har faktiskt lånat in ord från engelskan åtminstone sedan 1200-talet, så det är ingen ny företeelse. I boken kan vi följa kronologiskt hur engelska lånord speglar den historiska utvecklingen och kontakterna mellan England och Sverige. Närmare 2 000.

Engelskans påverkan på svenskan - sammanfattning i en uppsat

 1. Svenska Akademien inrättades 1786 med uppdraget att verka för både litteraturen och språket. Viktiga publikationer därifrån är Leopolds avhandling om svensk rättstavning 1801, Svenska Akademiens ordlista med första upplagan 1874 (14:e upplagan 2015), och Svenska Akademiens ordbok med första häftet 1893
 2. Tidigare har inte svenskan setts som ett helt eget språk, även om det varit på god väg till att bli ett ganska länge nu. Någon gång mellan 1300 och 1310 nämns språket svenska för första gången av Hertig Fredrik av Normandie. År 1906 genomfördes en stavningsreform som skapade stora förändringar i det svenska språket
 3. Engelskan i svenskan - Åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser. Kommentera (1) Av Nätverket Språkförsvaret - 27 september 2010 22:50 Mall Stålhammar, professor emiritus i engelska vid Göteborgs universitet, har skrivit en bok om de engelska låneorden i svenska språket utifrån ett historiskt perspektiv
 4. Engelska är ett västgermanskt språk med tydliga influenser från exempelvis franska och latin. Engelskan började talas på 400-talet av det folkslag som kallades saxare. Under 800-talet utgjorde svenska, norska och danska vikingar en stor maktfaktor på de brittiska öarna, vilket också kom att påverka språket
 5. I första delen av artikelserien Språkkontakt (Språkbruk 1/2014) beskrevs hur och varför språkkontakt uppstår och vad den kan innebära för ett språk. I denna del presenteras lånord i svenskan. I de följande delarna kommer bland annat svenska lån i finskan och lån i de svenska dialekterna i Finland att diskuteras. I första delen av artikelserien Språkkontakt (Språkbruk 1/2014.
 6. På samma gång som de engelska låneorden i vissa sammanhang har en bärande roll är det även viktigt att det svenska språket bevaras. Det finns nämligen goda skäl till att försöka se till att svenskan är ett starkt språk som kan stå på egna ben, såväl inom vetenskap som inom andra områden, för att bevara den svenska kulturen då denna är tätt sammanflätad med språket

Det är viktigt att man lär sig behärska svenska språket i skolan, tycker Axel Dahlroth, Celinne Jardetun och Albert Chigbu som går i nian på Internationella engelska skolan i Huddinge Språket styr vårt sätt att tänka. Det gör att exempelvis engelsktalande och svensktalande ser på processer på lite olika sätt. I engelskan finns en särskild grammatisk form (-ing-form) för att uttrycka pågående handling och man brukar därför säga att engelska är ett mer processinriktat språk än svenska Jag ser språket som dynamisk som ändras med tiden. Problem som du visar ser jag som ett tecken på att vi går emot och får fler engelska influenser. När dessutom användargränssnitten på många programvaror är på engelska, så är det bara naturligt att den engelska eller svengelska termen används när man pratar svenska

Engelskans påverkan på det svenska språket? Bibblan svara

 1. Bäste Stig Nylén (20/2), svenskan är ett levande språk till skillnad från till exempel latin och måste som sådant få anpassa sig till det samhälle och den tid det används i. Varken svenska talspråket eller skriftspråket idag är identiskt med det som användes på Gustav Vasas tid. Att språket ändras beror delvis på influenser utifrån
 2. Många beklagar sig idag över att engelskan får allt större inflytande på det svenska språket, och att vi tar in alldeles för många låneord från engelskan till svenskan. Det är sant att många engelska ord har fått motsvarigheter i svenskan under de två senaste årtiondena, vilket till stor del beror på it-teknikens spridning
 3. Svenska språket har många engelska låneord och ibland hittar vi faktiskt även på egna utländska uttryck. För även om after work låter engelskt så är det inte det. Och det är långt ifrån det enda egenpåhittade uttrycket vi slänger oss med. SvD har samlat nio ord och uttryck som skulle förbrylla engelsmännen
 4. Engelska: English: Uttal [ˈɪŋɡlɪʃ] Talas i: Australien Irland Kanada Nya Zeeland Storbritannien USA m.fl. Region: Hela världen: Antal talare: 360-400 miljoner (2006) [1] Andraspråk: 400 miljoner Främmande språk: 600-700 miljoner [1]: Språkfamil
 5. Fäll ut/in meny för Metadataflöden och specifikationer. Digitalisering E-plik
 6. Engelska i skolan ökar risk för fördumning Sverige 2016-01-24 11.00. Om engelska tar över för mycket i svenska skolor och universitet - på bekostnad av det svenska språket - ökar risken för segregation och fördumning

Coola ner! Engelska är okej Språktidninge

Att det var just år 1732 som nysvenskan delades upp till en äldre och en yngre del beror på att journalisten och författaren Olof Dahlin publicerade första numret av Then Swänska Argus. Det var en veckotidning där språket var snabbare och smidigare. Hans mening var att skriva ett enkelt vardagligt språk av svenska ord. Där i använde Om det språk som du vill använda inte finns med i listan väljer du Lägg till ett språkoch följer sedan anvisningarna i dialogrutan Lägga till ett redigeringsspråk. Om Language Accessory Pack inkluderar språkverktyg för det språket, visas dess status som Språkverktyg har installerats

Byta språk till svenska Hej! Jag undrar om det går att byta språk från engelska till svenska när det gäller datorns grundinställningar. Med detta menar jag att när jag går in under t ex inställningar, kontrollpanel o s v så står all information och alla val man kan göra på engelska. Om jag. Engelskan, ett hot mot svenska språket? Att språk är något dynamiskt som ständigt omformas och utvecklas i samspel med omvärlden är inget nytt. Exempelvis har influenser från andra språk format svenskan i olika grad under olika tider i historien och just nu är det språk som vunnit mark på en rad fronter det engelska språket En tydlig utveckling i det svenska språket på senare år är att vi hämtar allt fler influenser från det engelska språket. Vi lånar ord om datorer och internet och om en rad andra saker, men det vi kanske lånar allra mest är svordomar.Många svenskar säger dagligen fuck eller shit, ord som är mycket mindre starka för svenska öron än för engelsktalande

I Svenska Akademiens ordbok definieras anglicism som en engelsk språkegendomlighet. Och i Svensk språklära från 1832 kallar Carl Jonas Love Almqvist anglicismen för ett språkligt felsteg. Så visst finns det negativa tolkningar. Gränsen mellan de förhatliga anglicismerna och de legitima lånorden är knappast glasklar Att vi använder engelska låneord när vi uttrycker oss har länge setts som ett hot mot svenska språket. Men detta är inget nytt - vi har lånat ord från engelskan sedan 1200-talet.

Språkets förändring - modernare och rikare

Engelskan största hotet mot svenska språket - Dagens Aren

Men engelska-undervisningen bör minska, framför allt för elever med svenska som modersmål, menar Olle Josephson. För att dagens elever ändå ska kunna följa med och utveckla sin engelska för den internationella värld vi lever i idag, har Olle Josephson ett förslag på hur problemet kan lösas At, for, in, on, och to är alla exempel på prepositioner. Valet av prepositioner från svenska till engelska eller tvärtom kan ställa till problem. Ibland kan två olika prepositioner båda vara korrekt, men det är inte alltid fallet. Det handlar om att lära sig flera regler och att öva upp sin språkkänsla för att hitta rätt Gratis ordbok med mer än 20 språk. Gratis ordbok - engelska svenska tyska lexikon. Mobil version; Välkommen till Gratis-Ordbok.se, ett gratis online lexikon. Mobil version finns på mobilordbok.se. Addons. Lägg Gratis-Ordbok.se till Firefox sökmotore Typiskt svenskt!? Från midsommarmagi till fikabröd Svenska högtider och traditioner bär på många spännande upplevelser. Midsommarnattens magiska stämning, Lucias ljus i vinterns mörker och påskkärringars färgglada upptåg fascinerar. Lär dig mer om firandet av årets högtider i Sverige förr och nu. Vid en närmare titt.. LIBRIS titelinformation: Engelskan i svenskan : åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser / Mall Stålhammar

När jag talar svenska, som är mitt modersmål, använder jag mig relativt ofta av kodväxling i språket. Jag väljer medvetet att byta språk till engelska, det kan gälla enstaka ord (oftast) eller hela meningar. När jag talar mitt modersmål och växlar till engelska så refererar jag till amerikansk populärkultur Dags att stå upp för vårt svenska språk Debattörerna: Engelska räcker inte för den som flyttar till Sverige - nu måste vi vässa språklagen Publicerad: 21 augusti 2018 kl. 04.0 Engelsk översättning av 'influens' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Hur förändras svenskan? - Svenska språket

Svenska språket i framtiden - Mimers Brun

 1. Totalt talas språket av ca 167 milj. människor, varav 67 milj. i Västbengalen & övriga i Bangladesh, där det är officiellt språk. Skriften har utvecklats ur den Indiska Nagariskriften. Bengali har varit ett litterärt språk sedan 1000 e.Kr. På 1800-talet fick det många lånord från sanskriten & blev normerat
 2. Lånord i svenskan behandlar hur kontakterna mellan svenskan och andra språk och kulturer under olika tider speglas i svenskans ordförråd och hur inlåningen går till. I boken beskrivs också språkkontakt, språkförändring och den språkliga och kulturella mångfalden i Sverige och världen
 3. Svenska Akademiens ordböcker. Denna webbplats använder s.k. cookies för att ge användaren ökad funktionalitet
 4. ologi
 5. Svenska och andra Nordiska språk härstammar från fornnordiska i 1: a årtusendet. Dagens litterära utvecklats svenska 19th century dialekt av Mellansverige. Svenska landsbygden har dock fortfarande en gammal dialekt som skiljer inte bara ordförråd utan också grammatiken Svenska är skrivet i det latinska alfabetet, som kompletteras av karaktärerna Å, Ä och Ö
 6. Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt
 7. Språk i Finland. Finlands nationalspråk är finska och svenska. De är likvärdiga enligt lagen och ska kunna användas på alla samhällets områden. År 2017 hade 4 848 761 personer i Finland finska som modersmål. 289 052 personer hade svenska som modersmål

Engelska lånord i svenskan - Språkbru

Engelska(USA) hoppar inte tillbaka till Svenska. Varken då man byter dokument eller stänger Excel. I Outlook görs stavningskontrollen fortfarande på svenska i ämnesraden på mailet. Dvs om man nu efter ett antal försök fått in Engelska(USA) som standardspråk i mail-texten. Jag har engelsk version av win8.1 med SWE-tangentbord Engelsk översättning av 'engelska språket' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Engelska lånord i svenska språket - Wikipedi

Att behärska det engelska språket Tvåspråkig, internationell, global. Det finns många fördelar med en tvåspråkig skola. Vi är stolta över att vara tvåspråkiga. Samtidigt som vårt fokus ligger på svenska och engelska, blir en blandning av många språk och kulturer ett sätt att leva för våra elever. Eleverna undervisas i en internationell atmosfär och möter hela världen i skola Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Funderar du på om du ska skriva på svenska eller engelska i din blogg? Det finns för- och nackdelar med båda valen. Det här inlägget går igenom allt du behöver veta när du väljer språk för ditt innehåll. Den svenska marknaden för influencers växer så det knakar. Vårt yrke får mer respekt och vi har [ Engelska språket översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Engelska (engelska: English) är ett västgermanskt språk, dock starkt påverkat av bland annat franska och latin.Det är världens mest spridda språk och fungerar i många delar av världen som lingua franca. [2 Spanska är ett romanskt språk som används mest. Hon talar omkring 400 miljoner människor i Spanien, Latinamerika (det officiella språket i 20 länder), följt av USA, Ekvatorialguinea, Filippinerna och andra länder På Linnéuniversitetet kan du läsa språken engelska, franska, spanska eller tyska som fördjupning inom program. Om du väljer något av de tre sistnämnda kan du läsa den första terminen i Nice, Barcelona eller Berlin

Engelskan i svenskan : åttahundra år av lånade ord och

Flytande på åtta språk (engelska, spanska, franska, ryska, portugisiska, hindi, armeniska, turkiska). 12 års erfarenhet av att undervisa 5 språk, 4 års erfarenhet av att undervisa 4 språk i skolor i Lärare i svenska, engelska och moderna språk åk 7-9. Lärare i svenska, engelska och moderna språk åk 7-9. Sölvesborgs kommun, Grundskola · Sölvesborg. tydligt att det svenska samhället och det svenska språket historiskt sett påverkats av andra språk, om än på olika sätt och i olika stor utsträckning. 2.2 Dagens språksituation Engelska är idag det språk som står för de allra flesta lånen till svenskan. Det gäller di Eftersom svenska skolelever hävdar sig bättre i engelska än i svenska i internationella kunskapsmätningar så är det ingen dum idé att satsa på engelska, kanske mer än på svenska. Samtidigt betyder detta att människor födda i ett engelsktspråkigt land har en formell fördel, gentemot de som inte är födda i ett engelsktspråkigt land när de kommer till Sverige - de är så att. engelska ord och uttryck i min svenska. Även om det finns svenska motsvarigheter kan dessa kännas otillräckliga och inte lika on point. Det finns dock en hel del ord och uttryck i vårt språk som faktiskt saknar en svensk motsvarighet. Frågan är vad detta kan få för konsekvenser i längden. Det talas o

Sverige betraktas numer som ett mångspråkigt samhälle. Vi har förutom svenskan många andra modersmål, och engelskans roll i det svenska samhället växer. Språk blir också ett allt viktigare inslag i människors liv. Allt fler skriver och läser stora textmängder i sitt yrke. Sveriges språklag I juli 2009 fick Sverige en språklag Engelska och svenska tillhör båda den germanska språkfamiljen och deras morfologi och syntax har många gemensamma drag. I stort sett är samma ord- och fraskategorier tillämpliga på båda språken. Det finns dock vissa skillnader vad gäller böjningskate- gorier, kongruens och syntax lägga fram ett handlingsprogram för det svenska språket. Utredningen resulterade i att Sverige år 2009 fick en ny språklag, vars syfte är att fastställa vilken position svenskan har i förhållande till andra språk i Sverige, samt att värna om svenskan och den språkliga mångfalden (SFS, 2009:600) Lär dig mer svenska - resurser riktade till nyanlända när man gått igenom de olika sfi-stegen - Svenska för alla - Swedish for al Våra kunskapstest i svenska, engelska, matematik och naturvetenskap hjälper människor att hamna på rätt nivå i utbildningssystemet. Testen är enkla att genomföra och ger en trygghet till studievägledare att göra en rättssäker och neutral bedömning av varje individs kunskapsnivå

Kort svensk språkhistoria - Svenska språket

Multilanguage innebär att du får möjlighet att jobba med flera språk i dokumenten (-post, word, excel, powerpoint mm). Dvs stavningskontroll, gramatikkontroll mm är installerat för flera språk. Menyer, hjälptexter och liknande är forfarande på det språk du köpt Office för. För att få detta måste du köpa en svensk version.---/samoh Hej. Jag har alltid använt engelska som språk på datorn men vill nu istället använda svenska, jag har svenska som keybord språk men resten av windows är på engelsa, exempel: Vid uppstart står det Welcome, när man trycker på start så är Datorn, Kontrollpanelen etc på engelska, hur ändrar man det till svenska jag har ännu en fråga om ämnet språk.. När jag viker ut det fysiska tagentbordet så finns det vara engelsk ordlista, går det att ändra på något vis? touchskrivborden är på svenska efter jag installerat någon language pack och så.. Men skulle gärna kunna ändra det fysiska till svensk T9 ordlista med.

Språkförändring: Stavningsreformen och radion | UtredandeAvhandlingar: Anglosaxisk dominans – Medarbetarportalen

Svenska språkets histori

Professor Marian Radetzki, 69, vill avskaffa svenska språket. Och ersätta det med engelska. - Det skulle ge oss enorma fördelar, säger han Självklart ska den offentliga sektorn inte gå över till engelska eller något annat språk i kommunikationen med svenskar. Det vore nonsens. Försök att stoppa utländska influenser i språket kommer dock att misslyckas så länge vi har yttrandefrihet. Att språket ska se ut på ett visst sätt är ju, per se, inget självändamål

Engelskan i svenskan - Åttahundra år av lånade ord och

Vi borde låta engelskan influera vår svenska språkstruktur och tillslut ersätta den. Vi borde låta barn redan i tidig ålder lära sig engelska som sitt moderspråk. Engelska är idag världens mest talade språk och användningen av det ökar hela tiden. Jag tycker att vi ska blanda in så mycket engelska som möjligt i det svenska språket Det är tydligt att räkneorden på svenska, engelska och tyska är nära besläktade med varandra. De tillhör samma språkfamilj som franskan men en annan gren, den germanska. Franskan kommer från samma urspråk men från den romanska grenen. I denna gren finner vi språk som italienska, spanska och latin Engelskan i svenskan : åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser av Mall Stålhammar (Kartonnage) Engelskan, ett hot mot svenska språket? | PM - Studienet.se UR Samtiden - Språkforum 2019: Engelskan i svenska språket.

Lär dig mer om det engelska språkets ursprung

Skolverket vill att fler elever ska läsa moderna språk redan från åk 6. Detta genom att ett alternativ till moderna språk, möjligheten att läsa extra svenska och engelska, föreslås tas bort. Därmed minskas möjligheten för eleverna att välja bort moderna språk. Förslaget lämnas nu över till regeringen Engelska uttryck i svenska språket Skriv ut inlägg För att komma allt längre från rubriken (bör kanske ändras av någon ;-) så kan tilläggas att 'ohemul' (som betyder grundlös, obefogad, oberättigad) översätts enligt följande Vi hör skillnad på amerikansk och brittisk engelska, några av oss kanske också på indisk och sydafrikansk engelska. Och vi tror nog ofta också att vi kan. Observera dock att du som väljer att läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, teckenspråk eller modersmål som språkval inte får tillgodoräkna dig detta betyg som ett 17:e betyg. Alla gymnasieskolor erbjuder dock inte kurser i alla de språk som man kan läsa inom språkvalet så det finns ingen garanti för att du får fortsätta med samma språk på gymnasiet som du har läst i. Svenska språket, fortsättningskurs SV1203 Vt 2013 Kan man märka fler eller starkare influenser från det starkare språket (L1) på det svagare språket (L2) efter att Även om ferryboat är ett ord på engelska har informanten här delat upp det i en engelsk och en svensk del. Informanten känner till att boat heter.

Engelska: Svensk term eller förklaring: Beige Book: en rapport om det ekonomiska läget från USA:s centralbank Federal Reserves tolv distrikt. Rapporten, som bygger på intervjuer med företagare, ekonomer och experter, ges ut åtta gånger per år Skulle du packa väskorna och flytta utomlands för att bygga på din karriär så är det mest självklara valet att försöka hitta ett yrke där du tjänar på att prata svenska i kombination med engelska. Det är speciellt sant om företaget riktar sig på ett sätt eller annat mot den svenska marknaden och har svenska kunder Att lära sig svenska brukar kallas vägen in i samhället. Men hur lätt är svenska språket egentligen? Att vi låter som att vi sjunger är en av klurigheterna för de som är nya i landet Engelsk medicinsk ordbok är en fackordbok som innehåller över 22 000 ord och fraser. Den digitala versionen är en vidareutveckling av Peter H Collins Medicine: Engelsk-svensk-engelsk. I denna ordbok är uppslagsord och uttryck försedda med engelska definitioner. Dessutom finns uttalsangivelser och, naturligtvis, svenska översättningar Pris: 454 kr. Inbunden, 2012. Finns i lager. Köp Handbok i svenska språket av Ulf Jansson, Martin Levander på Bokus.com. Boken har 4 st läsarrecensioner

 • Assa kodlås 8810.
 • Dafabet masters 2018 draw.
 • Varför tittar killar på andra tjejer.
 • Nageltrång kort nagel.
 • Dreigiebelhaus duisburg öffnungszeiten.
 • Vad en mans födelsemånad avslöjar om honom.
 • Logo quiz svar.
 • Nz visa fees.
 • Goodyear vector 4seasons g2 205/55 r16 91v.
 • Tysk spets mittelspitz valpar.
 • Cision sverige.
 • Test video camera.
 • Bygg göta felanmälan.
 • My travel buddy.
 • Nyborgs kommun.
 • Interessante fragen an jungs.
 • Xing coaches kosten.
 • Ithaka resor.
 • Metier bien payé sans diplome pour femme.
 • Meteorregn orioniderna 2017 sverige.
 • Formellt svar på bröllopsinbjudan.
 • Lefkas.
 • Vhs bamberg land.
 • Nyhetsmorgon tablå.
 • Ärrbildning efter operation.
 • Matematiska uttrycksformer och representationer.
 • Geld verdienen met blog.
 • Bauer unser download.
 • Kärringstopp.
 • Skruf snus sävsjö.
 • Single supervisory mechanism.
 • Vad kostar det att köpa ett flygplan.
 • Gula flytningar efter mens.
 • Citroen sätra.
 • El nino präsentation.
 • Födelseattest se.
 • Aloe vera skott.
 • Ferienwohnung bugewitz kamp.
 • Refraktion öga.
 • Bokhyllor.
 • Nedsättning av egenavgifter.