Home

Sök vetenskaplig artikel

Sök vetenskapliga artiklar När du ska skriva uppsats behöver du ofta söka efter vetenskapliga artiklar. I den här filmen får du som ska skriva uppsats eller självständigt arbete tips på hur du söker efter vetenskapliga artiklar Du kan söka i alla artiklar hemifrån och läsa de artiklar som är äldre än 115 år. Nyare artiklar är upphovsrättsskyddade och kan bara läsas vid särskilda datorer. Tjänsten finns nu tillgänglig vid universitetsbiblioteket på en dator i Kalmar och en i Växjö. Det är även möjligt att skriva ut från datorerna

Du hittar artiklar bland annat genom att söka i bibliotekets söktjänst, databaser eller tidskrifter. Söktjänsten söker i många databaser och täcker alla ämnesområden. Filtrera på resurstyp till exempel artiklar eller tidningsartiklar. Om du vill söka efter peer-reviewgranskade artiklar så ska du filtrera på Vetenskapliga artiklar Digitala Vetenskapliga Arkivet. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Search Search. All publications: Research publications: Student theses: Only documents with full text in DiVA Vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig artikel redovisar forskningsresultat och är skriven av forskare för en akademisk målgrupp. Artikeln ingår i en vetenskaplig tidskrift och granskas av oberoende ämnesexperter före publicering, s.k. peer review Sök i LUBsearch Discovery Discovery är ett sökverktyg som innehåller poster över material som är tillgängligt vid Lunds universitet. Du kan bland annat hitta artiklar från vetenskapliga tidskrifter, e-böcker, databaser, stora delar av Lunds universitets forskningsportal samt innehållet i bibliotekskatalogen LUBcat Artiklar och avhandlingar relaterade till vår verksamhet, där någon av FoU Sjuhärad Välfärds medarbetare varit författare eller medförfattare, är tillgängliga via databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Databasen finns på webbplasten för biblioteket, Högskolan i Borås. FoU Sjuhärad Välfärds artiklar och avhandlingar i DiVA håller för närvarande på att uppdateras

Sök vetenskapliga artiklar - Bibliote

 1. Vetenskapliga artiklar och tidskrifter . I en vetenskaplig artikel skriver och presenterar en eller flera forskare sin forskning. En vetenskaplig artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det innebär bland annat att artiklarna är granskade av andra forskare. Sådan granskning brukar kallas peer review eller referee-granskning
 2. En vetenskaplig artikel ska vara granskad, peer reviewed, av andra forskare. Ibland framgår det i artikeln att den är granskad. Annars kan man söka fram tidskriftens hemsida för att hitta information om granskning. Du kan också se att artikeln är granskad genom att det står vilket datum den mottogs och vilket datum den blev accepterad.
 3. Vadå vetenskapliga artiklar? Jo, det mesta av all vetenskaplig forskning presenteras i vetenskapliga artiklar. På denna sida hittar du information om hur du kan känna igen en vetenskaplig artikel, kolla på några filmer och så tipsar vi om DOI-nummer, ett av flera sätt att söka fram artikelreferenser
 4. Vetenskaplig artikel. Vetenskapliga artiklar är ett av de vanligaste formaten för vetenskaplig kommunikation. De publiceras i vetenskapliga tidskrifter och kan vara olika tillgängliga beroende på om det krävs prenumeration för att komma åt dem eller om de är publicerade med öppen tillgång (open access)
 5. LUBsearch är en gemensam ingång till bibliotekens samlade resurser. Via en enda sökruta hittar du bland annat artiklar, tidskrifter, avhandlingar och böcker. Du kan söka utan att logga in. Är du utanför campus loggar du in med ditt studentkonto eller Lucatkonto för att komma åt fulltexterna

Hitta vetenskapliga artiklar (peer review) Vetenskapliga artiklar har gått igenom en granskning (peer review) innan publicering. Granskningen utförs av experter inom ämnesområdet, för att säkerställa att artikeln håller hög vetenskaplig kvalitet. Använd ämnesdatabaserna när du vill hitta flera vetenskapliga artiklar inom ett ämne Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. 1) Börja med att utifrån ditt ämne identifiera lämpliga söktermer. Exempel: Du vill hitta artiklar om riskfaktorer i relation till rökning och lungcancer. 2) Eftersom PubMed är en internationell databas måste söktermerna vara på engelska. P Sök utifrån Sökrutor Plug-ins Bookmarklet Anpassa Textstorlek Kontrast Vyer LIBRIS söktjänster SwePub Sondera Uppsök. Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här I vetenskapliga artiklar redovisar forskare sina resultat. Innan artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter ska de genomgå en ingående granskning av innehåll och form. Detta kallas peer review och syftet är att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. En vetenskaplig artikel innehåller oftast följande moment: Abstract, Introduktion, Metod, Resultat, Slutsatser och Referenser

Artiklar och databaser - Universitetsbiblioteket lnu

> Databaser & artiklar Databaser & artiklar. För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn. Databaser A-Ö; Ämnesguider - sök artiklar i olika ämnen; Hitta öppet tillgängliga artiklar; Tidskrifter; Sidansvarig: Marie-Louise Eriksson. Senaste uppdatering: 2016-09-29. Google Scholar. Google Scholar är en sökmotor för bland annat tidskrifter som är expertgranskade (peer reviewed), uppsatser, böcker och artiklar inom den vetenskapliga världen av bland annat universitet, förlag och vetenskapliga organisationer inom olika ämnesområden. Google Scholar har ingen egen ämnesordlista utan du söker med fritextord. Till skillnad från de bibliografiska. Databaser använder du för att söka information om olika ämnen. Databaser kan till exempel innehålla artiklar i fulltext, avhandlingar eller böcker. Read in English Skriv ut. Dela. Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn. Lyssna. Söka utanför Högskolan i Gävle

Artiklar, databaser och tidskrifter - umu

Populärvetenskapliga artiklar. Populärvetenskapliga artiklar vänder sig framför allt den intresserade allmänheten. Artikeln kan bygga på en tidigare vetenskaplig studie och återge samma slutsatser som en vetenskaplig artikel, men på ett förenklat sätt som är lättare att ta till sig, även för personer utan förkunskaper i ämnet Vetenskapliga artiklar är artiklar i vetenskapliga tidskrifter som presenterar resultatet av forskning. Det kan till exempel gälla nya, empiriska studier (originalartiklar) eller översikter av tidigare studier (översiktsartiklar). Artiklarna skrivs i regel av forskare, målgruppen är andra forskare och granskningen görs av forskare inom.

Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering Artiklar » sök. Databaser A-Ö Behöver du hjälp att söka material till din uppsats? Kom på sökhandledning via Zoom! Du som är student vid Stockholms universitet kan få hjälp med dina sökningar. Under höstterminen erbjuder vi drop-in via Zoom. Sökhandledningens Zoom-rum är öppet måndag till torsdag kl 11-14 Sök enbart fulltextdokument Här söker du enbart artiklar i fulltext. Tänk på att när du väljer den här Läs om vad biblioteket kan erbjuda i form av forskningsstöd, e-resurser och open access-stöd, hur du hittar vetenskapliga artiklar och om evenemang på biblioteket. Blogg: Aktuellt på biblioteket. Evenemang på campusbiblioteken

Simple search - DiVA porta

 1. Vetenskapliga artiklar har större trovärdighet än många andra källor, men du behöver även värdera och granska information hämtad från vetenskapliga artiklar. Kanske har din sökning resulterat i fler artiklar än du hinner läsa och då behöver du göra en första värdering för att kunna välja vilka artiklar du går vidare med
 2. Söka vetenskapliga artiklar. Implementera forskning i din vardag genom att ta del av vetenskapliga artiklar i OTSeeker och SJOT. OTSeeker. OTSeeker är en omfattande databas skapad för och av arbetsterapeuter i syfte att stödja evidensbaserad yrkesutövning
 3. Sök böcker, artiklar, tidskrifter med mera. Sök. Direkt till. Databaslistan. Tidskriftslistan. Katalog -1957. KvinnSams webbplats. Spara tid med färdigställda dataset för kurser i vetenskaplig metod. Fler nyheter. Kalender. Tisdag tis 17 november nov.
 4. Välkommen till Malmö universitets bibliotek. Här kan du söka och läsa artiklar, hitta information om DiVA, låna och reservera böcker, ta del av vårt stora utbud av elektroniskt material, e-böcker och sökguider
 5. Vetenskapliga tidskrifter kan också, utöver de vetenskapliga artiklarna, innehålla andra typer av artiklar som t.ex. bokrecensioner, debattartiklar och kommentarer. En vetenskaplig artikel innehåller följande moment: Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats. Introduktion - här beskrivs.

Sök artiklar i databaser Tidskriftsartiklar registreras i databaser för att lättare bli sökbara. Där får du information om Läs mer om vetenskapliga artiklar: om vilka moment en vetenskaplig artikel innehåller och vad som menas med peer review Lär dig söka - steg för steg. Tags: Svenska. Inom de flesta vetenskapsområden anses de vetenskapliga artiklarna ha det högsta vetenskapliga värdet av all vetenskaplig publicering. En anledning till detta är att de innan publicering granskas av andra forskare inom ämnet i en så kallad peer review-process Söka vetenskapliga artiklar. Postat March 13, 2013 av Biblioteksbloggen. Vi märker i bibliotekets informationspunkter att ni studenter håller på att söka vetenskapliga artiklar i ganska stor utsträckning just nu Vi märker i bibliotekets informationspunkter att ni studenter håller på att söka vetenskapliga artiklar i ganska stor utsträckning just nu. Därför lyfter vi ett blogginlägg från i höstas om hur man går till väga för att hitta vetenskapliga artiklar i Summon. Håll till godo! Har du fått i uppgift att söka en vetenskaplig artikel fö

Vetenskapliga publikationer - Universitetsbiblioteket lnu

Ny forskning publiceras ofta som artiklar i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter (peer reviewed journals). Vetenskapliga artiklar presenterar forskningsresultat för att sprida resultaten och skapa förutsättningar för vidare forskning. Artiklarna utgår i regel alltid från tidigare forskning, men utvecklar och granskar kritiskt både egna och andras resultat Sök i våra databaser utanför campus; Vetenskapliga informationsresurser om SARS-CoV-2 och COVID-19; Villkor för användning; E-böcker; Tidskrifter; Söka öppet tillgängliga artiklar; Dagstidningar vid Örebro universitetsbibliotek Visa undersidor Dölj undersidor; Studentuppsatse Vetenskapliga artiklar: Omvårdnad och hälsovetenskaper. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar inom ditt ämne. Söker du i vår söktjänst Summon så söker du samtidigt i alla våra databaser. Cinahl Complet

E-resurser Universitetsbiblioteke

När du ska söka efter vetenskapliga artiklar behöver du använda dig av ett sökverktyg där vetenskapligt material finns samlat. Sökverktyg för vetenskapliga artiklar och litteratur. Hitta bra sökord. Innan du börjar söka är det bra att hitta relevanta sökord, framförall när du söker efter artiklar Sök efter böcker, artiklar och allt annat Böcker på andra bibliotek - LIBRIS Bredda sökningen i Google Schola Vetenskapliga artiklar: Utbildningsvetenskap. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om några databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar. Summon@HKR. I Summon söker du samtidigt efter material ur alla de databaser som vi prenumererar på vid HKR Söka information. Information publiceras på flera olika sätt, exempelvis i böcker, rapporter, artiklar i tidskrifter och tidningar, på webben, i uppslagsverk med flera källor. Biblioteket abonnerar på många informationstjänster som du kan använda i ditt sökande

Här berättar vi hur du söker och värderar information. Sök och värdera information; Databaser och söktjänster Om du skriver en vetenskaplig text och behöver vägledning med sökstrategier, referenshantering eller publiceringsfrågor, kontakta KTH Biblioteket Sök BTHs publikationer i DiVA. Under rubriken Skriva uppsats på bibliotekets webb kan du läsa mer om hur du går tillväga för att publicera dig i DiVA. Forskning och examensarbeten från BTH och andra lärosäten. SwePub - vetenskaplig publicering från svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m Sök bland arkiv, handskrifter, bilder, kartor m.m. vid svenska bibliotek och arkivinstitutioner. AMED This link opens in a new window. This opens a pop-up window to share the URL for this database. Referenser till vetenskapliga artiklar, m.m. inom biovetenskap, teknik,. Vetenskapliga artiklar. En vanlig form av vetenskaplig publikation, och den som inom de flesta discipliner har högst status, är den vetenskapliga artikeln. Artiklar publiceras i vetenskapliga, ofta disciplinspecifika tidskrifter och har i regel genomgått kollegial granskning (peer review) innan de publicerats

En vetenskaplig artikel har flera kännetecken. Det går exempelvis känna igen en vetenskaplig artikel på dess kontext, var den är publicerad och hur den är uppbyggd. Om du är intresserad av detta kan du exempelvis läsa våra tidigare blogginlägg: Hur känner man igen en vetenskaplig artikel och Hur va det nu med vetenskapliga artiklar Bibliotekets databaser och beslutsstöd innehåller aktuell information om coronaviruset/covid-19. Många förlag har även gjort information om covid-19 fritt tillgängligt tills vidare. På denna sida samlar vi kunskapsöversikter, länkar till fritt tillgängliga vetenskapliga artiklar och sökningar på Covid-19. Var källkritisk

Innehållsförteckning – Wikipedia

På Högskolebibliotekets webbsidor kan du söka efter artiklar, böcker och annan litteratur, få tips kring informationssökning, hitta APA-vägledning m.m. Välkommen till biblioteket Tänk på att dubbelkolla att just den artikeln faktiskt är vetenskapligt granskad. Läs mer om vetenskapliga artiklar i Sök- och skrivguiden. Ett annat sätt att söka artiklar är att använda specialiserade databaser som t.ex Scopus eller Web of Science . Här kan du göra mer avancerade och kontrollerade sökningar Under ingången / fliken Vetenskapliga artiklar finns mera material, bl.a hur man ser skillnad på en originalartikel och en översiktsartikel. Fulltext Artiklar i tidskrifter som kräver prenumeration når studenter, forskare och lärare på Lunds Universitet vi

Stenhård kritik mot artikel om rysk desinformation i

I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats visar forskaren och specialistsjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson hur viktigt det är att hålla sig aktiv och hitta sätt att anpassa sig till sin nya livssituation efter en stroke Att söka vetenskapliga artiklar på svenska Fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter Directory of Open Access Journals . En katalog över vetenskapliga open access tidskrifter från hela världen, inom alla ämnen och på alla språk. Svenska och nordiska tidskrifter. I Google Scholar söker du efter vetenskaplig litteratur som vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar, böcker, preprints, abstracts och tekniska rapporter från alla forskningsområden. Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC Håll ut - håll avstånd Kom ihåg att hålla avstånd till andra bland bokhyllor, på studieplatser och i grupprum! Var vänlig respektera de åtgärder biblioteket vidtagit för att minska risken för smittspridning Referenser till vetenskapliga artiklar m. m. Goda möjligheter att göra sökningar och analyser utifrån citeringar. Social Sciences Citation Index Referenser till vetenskapliga artiklar och andra publikationer inom samhällsvetenskaperna

Vetenskapliga artiklar och avhandlingar - Högskolan i Borå

Vetenskapliga texter Malmö universite

Tag Archives: vetenskapliga artiklar. Check up the journal before submitting your manuscript! Posted on June 11, 2020 by Britt Omstedt. Rapportera inlägget / Report this post. Har du fått avslag på ett manus och söker andra tidskrifter att publicera din artikel i Vetenskaplig publikation (även vetenskaplig publicering) är publikation av forskningresultat.Vanliga typer av akademisk publicering är vetenskapliga artiklar, vetenskapliga böcker och antologier, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, konferensbidrag, arbetsnotat, rapporter och utvärderingar.De olika typerna av akademisk publicering har mycket olika meritvärde för forskaren Att söka vetenskapliga artiklar i databasen Criminal justice abstracts. En film för polisstudenter. vetenskapliga artiklar criminal justice abstracts polisutbildningen ub-olistad. Uppladdad av Karolina Bruze på maj 26, 2018 | 59 59 uppspelningar | 0 . 06:06. ERIC 2017. ERIC 2017. ERIC 2017. Att söka. Artikel har även en medförfattare Stein Storlie Bergmark, Former Ass. Prof., Univ. Agder, Grimstad, Norway. En sökning på Google Scholar (där man kan söka efter vetenskapliga artiklar) gav inga träffar förutom ovanstående artikel, inte heller på vanliga Google

Sök fram tidskriften via dess titel eller ISSN. Hjälpmedel 2: Artikeldatabaser. I Ulrichweb kan man inte söka på enskilda artiklar, utan bara på tidskriften som helhet. För att hitta enskilda vetenskapliga artiklar finns det en rad databaser att använda. I exempelvis Scopus och Web of Science hitta

Hur vet jag att det är en vetenskaplig artikel? - Luleå

Väst åter fjättrat

BTJ Artikelsö Vetenskapliga artiklar Varje år publicerar medarbetare vid SVA ariklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Artiklar publicerade av SVA-medarbetare i internationella vetenskapliga tidskrifter I Primo, bibliotekets söktjänst, hittar du artiklar inom många ämnesområden, huvudsakligen på engelska.Mer information om vad som kännetecknar vetenskapliga artiklar hittar du här.. Vill du söka information inom ett särskilt ämnesområde kan du gå direkt till en artikeldatabas, där du ofta har möjlighet att söka mer djupgående Du kan också söka fram en tidskrift i Ulrichsweb. Där kan du också få information om innehåll, språk, startår, hur ofta den kommer ut, vilka databaser du kan använda för att hitta artiklar i den, med mera. Ulrichsweb omfattar närmare 300 000 tidskrifter. En vetenskaplig artikel har referenser i själv Swepub Här hittar du vetenskapligt publicerat material vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar med mera. Klicka här för att komma till Swepub. Uppsatser.se Här finns examensuppsatser från svenska högskolor och universitet. Klicka här för att komma till Uppsatser.s

Vetenskapliga artiklar - Omvårdnad - Bibliotekets guider

Söka vetenskapliga artiklar Stockholms Så läser du en vetenskaplig artikel - Duration: 3:58. Biblioteket vid Högskolan Väst 8,368 views. 3:58. Vetenskaplig metod (Biologi. SveMed+ är en bibliografisk databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Länkar till fulltext förekommer. Observera: SveMed+ upphör att uppdateras! Sökhjäl När du sökt på något är det möjligt sortera ut träffar i träfflistan genom att antingen: Gå till Material Types ute i vänstermenyn och klicka i Academic Journals (resultatlistan kommer att uppdateras så att endast artiklar från vetenskapliga tidskrifter visas); Gå till Limit to ute i vänstermenyn och klicka i Peer-Reviewed (resultatlistan kommer att uppdateras så att endast. List of articles in category Vetenskapliga artikler; Rubrik Ändrad den Träffar; Achat2015: Markkolet minskas på grund av intensiv skogsskörd 29 november 2019 Träffar: 307 Alkama2016: Klimatpåverkan av förändrat skogstäcke 15 juni 2016 Träffar: 175

Vetenskapliga publikationer - umu

Fristående artiklar Här samlar vi sammanfattningar av helt nya, fristående forskningsstudier. Resultaten kommenteras i referatet och den praktiska nyttan av studien diskuteras Mandometerbehandlingens vetenskapliga teori: hjärnans belönings- och uppmärksamhetssystem engageras vid anorexi, firar 20 års jubileum! Först nu har teorin bekräftats men missförståtts av andra, som tror att det är något fel på patienterna hjärna, men det är det inte. Södersten P, Bergh C, Leon M, Zandian

Video: LUBsearch Biblioteken vid Lunds universite

Lär dig söka - steg för steg. Tags: Svenska. Från studenttexter till de artiklar forskare skickar till vetenskapliga tidskrifter för publicering. Att publicerade artiklar granskas enligt peer review-förfarandet är en förutsättning för att en tidskrift ska anses vara vetenskaplig Vetenskapliga artiklar Lyssna. Habilitering & Hälsas forskningsaktiva medarbetare arbetar med patientnära forskning som publiceras i internationella tidskrifter. Forskningsaktivas publikationer sedan 2015 listas nedan (HH medarbetare i fet stil). Eventuella.

Artiklar Göteborgs universitetsbibliote

I den här databasen kan du söka bland en bredd av vetenskapliga artiklar, abstrakt, avhandlingar, böcker och andra typer av publikationer på svenska, engelska och flertalet andra språk. Databasen är omfattande och det erbjuds söktips och möjligheter att filtrera dina sökningar. Google Scholar. NB-ECEC CEJSH är en bibliografisk databas som publicerar abstracts och reviews på engelska av vetenskapliga artiklar inom humaniora och samhällsvetenskap. Artiklarna som refereras kommer från ett flertal länder inom centraleuropa såsom Tjeckien, Ungern, Polen, Slovakien, Bosnien och Hercegovina, Estland, Lettland, Litauen, Serbien, Slovenien och Ukraina

Söka vetenskapliga artiklar. How to read and review a scientific journal article. Allt viktigare att kunna läsa kritiskt. Vanliga fällor och fel när forskning citeras. Föreläsningskompendium. Kurslitteratur. Anatomi, Histologi och Laborationer. Övrigt studiematerial. PU T3 HT18. HOME VT19. PU T3 VT19. HOME HT19. HOME VT20. HOME HT20. Alla vetenskapliga artiklar publicerade vid IBF finns registrerade i universitetets publikationsdatabas Sök artiklar Gör en egen sökning i universitetets publikationsdatabas DiVA. Vetenskapliga artiklar publicerade 2020 och 2019. Artikel i tidskrift MARTINEZ, MIGUEL A. Just rekindle hope? Social and political impacts of the 15M movement. Pedagogisk forskning i Sverige är en vetenskaplig tidskrift som följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet. Sedan starten 1996 har tidskriften blivit ett centralt forum för att driva kunskapsutvecklingen och den samlade diskussionen kring pedagogiska frågor i Sverige framåt Söka vetenskapliga artiklar. How to read and review a scientific journal article. Allt viktigare att kunna läsa kritiskt. Vanliga fällor och fel när forskning citeras. Föreläsningskompendium. Kurslitteratur. Anatomi, Histologi . Laborationer. Övrigt studiematerial. PU T3 VT19. HOME HT19. HOME VT20. HOME HT20. Anatomi Homeostas. E-histo. C. Att söka vetenskaplig information. Att söka efter information Bibliografisk kontroll Sekundärpublikationer Tertiärpublikationer Publikationscykeln. Dessa uppgifter måste man ha för att kunna hitta de artiklar etc man behöver för sina studier eller sin forskning

Sök vetenskapliga artiklar, hitta sökord i svensk MeSH och olika typer av databaser Vetenskaplig artikel? Sökord; Databaser; Hur får jag tag på artikeln? Spara sökning; Värdera information - Vad är en vetenskaplig artikel? Vad är en vetenskaplig artikel? Längd:45 minuter. Svensk. Inlägg om Vetenskapliga artiklar skrivna av astridsvederus. Hoppa till innehåll. Sök. HR-forskning. Meny. Om; Vetenskapliga artiklar; Kategori: Vetenskapliga artiklar. Glappet mellan teori och praktik. Under min utbildning har det ständigt påpekats att det finns ett problematiskt glapp mellan forskningen och HR i praktiken Sök efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet världen över. Du hittar även antal citeringar för varje publikation. Notera att VGR-loggan för att se om vi har en prenumeration på tidskriften endast syns om du sitter inom VGR-nätverket Sök efter vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet världen över. Du hittar även antal citeringar för varje publikation. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område för att komma åt fulltextartiklar

Artiklar och databaser - Luleå tekniska universitet, LTUFarväl till EuropaLinda Thelenius - från "Big Brother" till brunettNu kan hopphästens interaktion med underlaget mätasVoigtländer – Wikipedia

Söka artiklar. Databaser CINAHL. Bibliografiska referenser Vad är en vetenskaplig artikel? Värdera information. Innehåller bl.a. vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel. (Karolinska Universitetsbiblioteket) Vad är en vetenskaplig. Är artikeln vetenskaplig? Om du vill veta om en artikel är vetenskaplig så finns det vissa kännetecken du ska titta efter. Det som är intressant är bland annat artikelns struktur och uppgifter om huruvida den blivit granskad av ämneskunniga Vetenskapliga artiklar. Ågrenska vill få fram mer vetenskapligt säkerställd kunskap om funktionsnedsättning och sällsynta diagnoser. Nedan följer en förteckning över några vetenskapliga artiklar i ämnet funktionsnedsättning och sällsynta diagnoser: Participation in society for people with rare diagnosis, öppnas i nytt fönste

 • Pool helsingborg.
 • Borkum ferienhaus am strand.
 • Hörselgångsinflammation flyga.
 • Tillförlitlighet.
 • Problem lyrics joy.
 • Eidetic photographic memory.
 • New movies 2014.
 • Aladdin svenska stream.
 • Möbler rea.
 • Windows 10 calendar app.
 • Täcklist spis.
 • Golden retriever hündin abzugeben.
 • Hotels in st. stefan am walde österreich.
 • Dba deutschland italien betriebsstätte.
 • Londons högsta byggnad.
 • Top rappers of 2017.
 • Roddmaskin jula.
 • Gta 6 trailer deutsch.
 • Höganäs 8 liter.
 • Tova tofflor i tvättmaskin.
 • Konstens gudinna.
 • Rebecca solnit the mother of all questions.
 • Singletanz in dresden.
 • Strängnäs bibliotek elib.
 • Payback login.
 • Botox spänningshuvudvärk.
 • Space rockets launch.
 • Jobba natt och plugga heltid.
 • Föräldrapenning i norge som svensk.
 • Muskelryckningar i armen.
 • Golden retriever ensam hemma.
 • Synopsis fackbok.
 • Existenz global instagram.
 • Skolmat norge.
 • Warfarin och alkohol.
 • Öppet arkiv saltön.
 • Lymfangit antibiotika.
 • Tanzzentrum niederrhein e.v. kamp lintfort.
 • Legge inn bud i helgen.
 • Send steam giftcard.
 • Yogaterapi.