Home

Uppsala befolkning 2022

 1. För årets delområdesprognos, se Befolkningsprognos för Uppsala kommuns delområden 2017-2021. Prognostiserat positiva födelse- och flyttningsnetton ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningen upattas fram till och med år 2021 öka med i genomsnitt cirka 3 800 personer per år
 2. Enligt SCB, som på onsdagen presenterade 2017 års befolkningsstatistik, ökade antalet invånare i Uppsala kommun med 5 355 invånare under 2017 till hela 219 914 personer
 3. Karta över hela Uppsala kommun, inklusive del- områden och tätorter, visas på mittuppslaget. Folkmängd i kommunens delområden 2016 2017 Uppsala tätort 163 665 168 096 Uppsala landsbygd 50 596 51 818 Vattholmaområdet 11 447 11 610 Hagundaområdet 8 923 9 105 Bälingeområdet 9 002 9 081 Almungeområdet 8 630 8 696 Rasboområdet 7 305 7 67
 4. Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 225 164 människor (2018). Skattetrycket i kommunen är 34.2% inkl kyrkoavgiften. Landarealen är 2234 kvadratkilometer
 5. Nytt linjenät 2017 för Uppsala stadstrafik Dnr KT2016-0002 1 1. Utmaningar 2 1.1 Uppsala växer & behoven av kollektivtrafik ökar 2 1.2 En pålitlig och konkurrenskraftig kollektivtrafik 3 2. Brister i dagens stadsbussnät 4 2.1 Otydligt 4 2.2 Slingrande linjedragningar 5 2.3 Gles turtäthet 5 3

Rekordstor befolkningsökning i Uppsala - Upsala Nya Tidnin

 1. Uppsala är befolkningsmässigt Sveriges fjärde största kommun. De senaste åren har befolkningsökningen legat på historiskt höga nivåer. Den sista december 2019 var den officiella folkmängden i Uppsala kommun 230 767 personer, vilket innebär en befolkningsökning med 5 603 personer jämfört med sista december 2018
 2. Befolkningen i Uppsala län kommer att fortsätta öka mer än snittet för landet. År 2040 kommer det att bo 448 000 människor i länet enligt region Uppsalas befolkningsprognos
 3. Uppsala (uttal ()) (äldre stavning Upsala) är en tätort i Uppland, centralort i Uppsala kommun och residensstad för Uppsala län.Den är Sveriges fjärde största tätort med en befolkning på 164 535 invånare (2019), medan hela kommunen har cirka 231 000 invånare (2020) [6].. Sedan 1164 är Uppsala kyrkligt centrum i Sverige i och med dess ärkebiskopssäte inom Svenska kyrkan
 4. Befolkning efter utbildningsnivå, typ av migrant och kön Tabell 2020-05-12: Befolkning efter utbildningsinriktning SUN 2000, typ av migrant och kön Tabell Under 2017 gjorde barn under 18 år nära 90 000 flyttar över en kommungräns
 5. Befolkningen i Uppsala tätort upattas öka med cirka 10 procent och befolkningen på landsbygd inklusive tätorter med cirka 6 procent. samt osäkerheter i kommunprognosen finns i Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017-2050. Tillskott av bostäder med folkbokförd befolkning
 6. Uppsala stad (uttal ()) är en stad i Uppsala län. Centralort är Uppsala som också är länets residensstad.. Staden är Sveriges 4:e folkrikaste stad med cirka 231 000 invånare (2020) [9] invånare och centralorten är landets fjärde största tätort.. Uppsala är belägen i de centrala delarna av landskapet Uppland och den gränsar i söder till Knivsta kommun och Håbo kommun, i.

Uppsala län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen. Folkmängd 2019-12-31 efter region och åldersgrupp Befolkningen i Uppsala län har ökade med över 50 000 invånare mellan 2003 och 2014, vilket motsvarar en ökning på 16 procent. Arbetslösheten ligger under riksgenomsnittet. År 2015 var 6,5 procent arbetslösa i länet, jämfört med ett rikssnitt på 7,4 procent Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda i Sverige. Under 2000-talet har befolkningen vuxit och vi har passerat två miljongränser. I augusti 2004 blev vi 9 miljoner i Sverige, och i januari 2017 passerade vi 10 miljoner. Under 2019 ökade Sveriges befolkning med 1 procent Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2019 och befolkningsförändringar 1 januari-31 mars 201

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 230 767 invånare. Antalet invånare i kommunen är det fjärde högsta i landet >> Statistikdatabasen >> Befolkning >> Befolkningsstatistik >> Folkmängd >> Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2019. 1 Välj tabell. 2 Välj variabel. Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län Befolkningen i Uppsala län har ökat med 82 000 invånare sedan år 2000, vilket motsvarar en ökning med 28 procent. Arbetslösheten ligger under riksgenomsnittet. År 2017 var 5,2 procent arbetslösa i länet, jämfört med ett riksgenomsnitt på 6,3 procent

Uppsala i Siffror - Ekonomi och befolkning

Befolkningen i tätort ökade med 120 000. Statistiknyhet från SCB 2017-04-05 9.30 . Under 2016 ökade befolkningen i tätorter med mer än 120 000 personer. Stockholms tätort stod för den största ökningen, med 23 500 personer, vilket innebär en ökning på 1,6 procent Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 230 767 invånare. Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 291 318 kronor. Kommunalskatten i Uppsala kommun är 32,85 procent 2020. Kommunens webbplat Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2017 Antal förvärvsarbetande per näringsgren Störst utpendling till Störst inpendling från Natt- Dag- Kommun Antal Kommun Antal Näringsgren befolkning befolkning Uppsala 2 164 Gävle 478 Östhammar 487 Uppsala 41

Pendeln driver befolkningsökning - Upsala Nya Tidnin

>> Statistikdatabasen >> Utbildning och forskning >> Befolkningens utbildning >> Befolkning 16-74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 1985 - 2019 1 Välj tabel 21 februari 2017 17:56. Det är en befolkningsökning på 2,1 procent. I hela Uppsala län ökade befolkningen med drygt 7 000 personer, vilket innebär att vi nu är över 361 000 länsbor Hans Gösta Rosling, född 27 juli 1948 i Uppsala, [11] död 7 februari 2017 i Uppsala, [12] var en svensk läkare och professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet. [13] Han var framför allt känd som en av initiativtagarna till Läkare utan gränsers Sverigesektion [14] 1993, för sitt arbete med stiftelsen Gapminder [15] samt för sina pedagogiska och folkbildande föredrag. Uppsala. Nr Tätort Län Befolkning i Västra Götalands län: 600 473 580 670 3: Malmö: Skåne län: 321 845 346 026 4: Uppsala: Uppsala län: 164 535 231 349 5: Upplands Väsby och Sollentuna: Stockholms län: 149 088 73 917 6: Västerås: Västmanlands län: 127 799 155 074 7: Örebro: Örebro län: 125 81

Uppsala - Wikipedi

Uppsalas befolkning ökar Uppsala har den fjärde största befolkningsökningen i landet, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och mätt i procent hamnar Knivsta som god tvåa Sedan Regionförbundet Uppsala län bildades år 2003 har tre regionala utvecklingsstrategier utarbetats. Detta är den fjärde versionen. Från årsskiftet 2016/2017 går Regionförbundet samman med landstinget, som bildar Region Uppsala och blir ny regionalt utvecklingsansvarig aktör och därmed huvudman för den regionala utvecklingsstrategin Uppsala kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Uppsala stad samt landskommunerna Almunge, Björklinge, Bälinge, Knivsta, Norra Hagunda och Vattholma samt delar ur Knutby landskommun (Bladåkers, Faringe och Knutby församlingar). 1974 införlivades delar ur då upplösta Olands kommun (Rasbo, Rasbokils, Stavby och Tuna församlingar). 2003 utbröts ur kommunen området som utgjort Knivsta.

Kraftigt ökad befolkning i Uppsala län väntar Pressmeddelande • Okt 02, 2018 14:44 CEST Samtidigt minskar nettomigrationen kraftigt - från 3 400 personer 2017 till 300 personer 2040 2017 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of inför stora demografiska utmaningar kopplade till den snabbt åldrande befolkningen. studien har äldrevänlig stadsplanering undersökts utifrån en fallstudie av stadsutvecklingsprojektet Ulleråker i Uppsala kommun. En kommun som sommaren 2016 gick med i. Sveriges befolkning ökade med 73 038 personer under 2012 till 9 555 893 vid årets slut. Folkmängden i Uppsala län ökade med 3 347 till 341 977 personer. Fakta Befolkning Befolkning kvartalssiffror Befolkningsstruktur Befolkningsutveckling 1805-2015 Befolkningsförändring 25 år Befolkningsförändring senaste året Folkmängd 31 december; ålder; Andel 65 år och äldre av befolkningen Andel barn 0-15 år av befolkning

Befolkningsstatistik - Statistiska Centralbyrå

 1. Här finns Sveriges befolkning förtecknad - inte i alfabetisk ordning - utan efter geografisk hemvist. Registret upprättat av Riksarkivets externa enheter i samverkan med kommuner, arbetsförmedlingar och andra organisationer runt om i landet
 2. Befolkning i tätorten: 140 454. Uppsala kan stoltsera med att det här grundades Skandinaviens äldsta universitet som idag lockar tusentals studenter varje år vilket har satt en väldigt särskild prägel på staden. Dagens Uppsala hette tidigare Östra Aros och grundades som stad under 1400-talet,.
 3. Fakta - befolkning och språk Befolkning spanjorer (inkl katalaner, galicier och basker) 1 Antal invånare 47 076 781 (2019) Antal invånare per kvadratkilometer 94 (2018) Andel invånare i städerna 80,1 procent (2017
 4. Uppsalas befolkning ökar varje år. Uppsala kommun har i genomsnitt ökat med ungefär 1 200 personer per år under de senaste sju åren, 1998-2004. Det finns ingen anledning att tro att tillväxten kommer att avstanna. Uppsala är en mycket attraktiv boendeort

2006-01-17, 17:45. Uppsalas befolkning fortsätter öka. Uppsala kommuns befolkning ökade med drygt 1200 personer under år 2005. De senaste åtta åren, 1998-2005, har kommunen i genomsnitt ökat med ungefär 1 200 personer per år och tillväxten kommer att fortsätta 03 Uppsala län I redovisningen av uppgifter fr.o.m. 2006 tillhör Heby kommun Uppsala län mot tidigare Västmanlands län. Hebys kommunkod har Befolkningen 16+ år (RAMS): antal Datatyp Befolkningen 16+ år (RAMS): Flöde Kalenderkorrigerad.

Video: Uppsala kommun - Wikipedi

Håbo - Thruth be told, Stockholm

SVT Nyheter Uppsala ger dig de senaste nyheterna från Uppsala län Andel 65 år och äldre av befolkningen 2008-2019; Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019; Falkenberg: 20,8: 21,3: 21,7: 22,0: 22,6. Fakta - befolkning och språk Befolkning etniska danskar 90 %, grönländare och färingar 0,3 %, tysktalande 0,3 %, invandrare och deras barn ca 8 % Antal invånare 5 818 553 (2019) Antal invånare per kvadratkilometer 138 (2018

Folkmängd 31 december; ålder - Regionfakt

Uppsala kommuns m iljö- och klimatmål . Uppsala kommuns miljö- och klimatmål fokuserar på vår tids två största utmaningar; klimatpåverkan och giftfri miljö. År 2050 ska Uppsala vara klimatpositivt - utsläppen ska ha minskat med mer än 100% jämfört med år 1990. Läs mer om Uppsala kommuns miljö och klimatprogram på uppsala.s 2017 Expandera. 2016 Expandera. 2015 Expandera. 2014 Expandera. Prenumerera Expandera. Pressbilder Expandera. Sociala medier. Så mår Sveriges befolkning - ny statistik om folkhälsan 2018 Lyssna Idag är det sju procent av befolkningen som uppger att de röker dagligen Andel 65 år och äldre av befolkningen 2008-2019; Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019; Eskilstuna: 18,0: 18,4: 18,8: 19,0: 19,3. Företagsamheten 2017 Uppsala län i korthet: Stigande nyföretagsamhet i Uppsala län • Andelen företagsamma människor är oförändrad jämfört med ifjol och uppgår fortfarande till 12,3% i Uppsala län. Även bland länets kvinnor står företagsamheten stilla

Länsuppdelad statistik Uppsala - Tillväxtverke

Sveriges Släktforskarförbund har givit ut de populära databaserna Sveriges befolkning 1970 och 1980. Databaserna innehåller folkbokföringsuppgifter om de drygt 8 miljoner personer som bodde i Sverige ett bestämt datum det år som skivan avser Uppsala 2017 . Titel: Stadsträdgården, Uppsala: Drygt hälften av jordens befolkning bor numera i städer och siffran förväntas stiga (United Nations 2014). I Sverige bor redan majoriteten av befolkningen i städerna istället för på landsbygden och nära nature Total befolkning i tusental. Land 1000 invånare (2020) Kina: 1439323776: Indien: 1380004385: USA: 331002651: Indonesie UPPSALA UNIVERSITET Ht- 2017 Institutionen för kostvetenskap Examensarbete C 15 hp/2HK046, 15 hp Grundnivå Body Mass Index (BMI) som indikerar övervikt (BMI 25-29) i den yngre befolkningen är ett optimalt BMI förenat med långt liv hos äldre. Sedan 2011 föreslår Socialstyrelsen ett BMI-intervall på 23-29 som optimalt för äldre Befolkning och hushåll Befolkning Inrikes flyttningar Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar Invandring och utvandring; Medborgarskap, in- och utvandrare Utrikesfödda kvinnor och män Småhus per kommun Bostadslägenheter i kommunala bostadsföreta

Uppsala-Örebro sundhedsregion - Wikipedia's Uppsala-Örebro

Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun, PBN 2017-2441. Publicerat 2020-05-01 av vardauppsala. 2020-04-30. Ulla Björkman. att via folkskollärarna och eleverna vid landets folkskolor sprida kunskap om odlingens nytta och nöje till hela befolkningen Uppsala Växer är återigen temat för Relationsdagen 2017. Uppsala är Sveriges fjärde största tätort och kan sedan 2011 kalla sig för storstad. I början på 1900-talet bodde 10% av världens befolkning i städer, idag är siffran drygt 50% Fakta - befolkning och språk Befolkning kroater 90 %, serber 4,4 % 1 Antal invånare 4 067 500 (2019) Antal invånare per kvadratkilometer 73 (2018) Andel invånare i städerna 56,7 procent (2017) Nativitet/födelseta

Fakta - befolkning och språk Befolkning vita 72 %, svarta 13 %, asiater 5 %, indianer och ursprungsbefolkning i Alaska och Hawaii ca 1 %, övriga 9 % (däribland personer som anger fler än en folkgrupp); 16 % anger att de är av latinamerikansk härkomst (s k hispanics) (folkräkning 2010) 1 Antal invånar Uppsala - en ständig ökning av befolkning. Uppsala har genom åren stadig ökat i antal och man har sett en alltjämt växande befolkning. Skillnaden mot andra städer som gjort detsamma - exempelvis Malmö och Göteborg - är att man inte haft de där större industrierna att fall tillbaka på

Uppsala i Sverige År 2017 passerades 10 miljonerstrecket för befolkningen i Sverige och 2028 väntas befolkningen decennium fram till 2070. År 2017 var medellivslängden 84 år för kvinnor och 81 år för män. Befolkningen växer delvis på grund av att födelsetalen överskrider dödstalen men framförallt p Nybyggen.se hjälper dig att få en bra överblick när du letar nyproducerad bostad. Vi sammanställer nyproduktioner från de flesta byggbolagen som bygger i Uppsala. Det hjälper dig att få en bra överblick och tidigt anmäla intresse för de projekt du gillar

Verdens Bedste Nyheder | Nyheder | Verdensmål | Konkrete

Folkhälsa 2016/2017. Inom ämnet folkhälsa studeras hälsan i befolkningen, särskilt förändringar i folkhälsan, skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Befolkning - Eskilstuna kommun - Ingen beskrivning. Translate Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation Dessa personer representerar befolkningen i 55 kommuner med drygt 1,2 miljoner invånare. Undersökningen genomfördes första halvåret 2017 till ett urval av invånare 18 år och äldre. Undersökningen genomfördes samtidigt i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den sk. CDUST-regionen) Befolkning islänningar ca 90 %; största minoriteter är danskar och svenskar Antal invånare 361 313 (2019) Antal invånare per kvadratkilometer 4 (2018) Andel invånare i städerna 93,8 procent (2017 Befolkning Befolkningsstatistiken innehåller uppgifter om befolkningens storlek, struktur och förändringar. Den innehåller också uppgifter om hushåll och familjer samt befolkningsprognoser

Totalt ökade befolkningen med 15 663 individer, vilket är ungefär 5 000 personer färre än 2016-2017 års rekordökningar. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Skåne totalt 1 377 827 invånare. I procent ökade Skånes befolkning med 1,1 procent vilket fortfarande är på en historiskt hög nivå Uppsala Årets klimatstad i Sverige - Mexico City vann globalt. En internationell expertjury har utsett Uppsala till Årets klimatstad i Sverige i tuff konkurrens med de andra finalisterna Helsingborg och Växjö. Staden belönas för sitt starka helhetsgrepp i klimatarbetet och inspirerande arbetsmodeller för att nå sina mål. Årets globala vinnare blev Mexico City som av juryn ansågs.

Sveriges befolkning - Statistiska Centralbyrå

Externa akademiska förtroendeuppdrag. 2017-9, Styrelseledamot i Svenska Ekonomisk-historiska föreningen. 2017-, Ledamot i Samhällsvetenskapliga stipendiekommitteen, Uppsala universitet. 2017-8, 2020, Styrelseledamot i UCBH.. 2006-13, Ledamot i Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. 2008-10, Editorial Secretary for Scandinavian Economic History Review Nya energitekniker, hälsosamt åldrande, hållbart vattenbruk och bioinspirerade material. Det är några av de områden som svenska och japanska lärosäten skapat forskningssamarbeten kring i projektet MIRAI. Nu går projektet in i den nya fasen MIRAI 2.0, något som uppmärksammas med en digital kick-off den 7-8 oktober, öppen för alla som vill delta Befolkningsprognos 2020-2030.pdf Befolkning i Nyköpings kommun 2018.pdf Befolkning i Nyköpings kommun 2017.pdf Flyttningsrapport2017.pdf Uppdaterad: 2020-11-02 Sidansvarig: Magnus G Eriksso

Befolkningen i Inre staden i Stockholm 1720-1992 gavs ut som utredningsrapport av USK 1993. I 2005 års upplaga har vi höjt ambitionen väsentligt då vi redovisar utvecklingen i hela staden samtidigt som materialet har uppdaterats. Statistisk Årsbok för kontorets första verksamhetsår 1905 innehåller Statistiska kontorets be Uppsala-Örebro sjukvårdsregion den xx xxx 2017. Delar av struktur och faktainnehåll har hämtats från Sydöstra sjukvårdsregionens Cancerpreventionsplan för åren 2016-2018, men planen har också omarbetats och anpassats efter lokala förutsättningar och behov i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Befolkningen i Sverige 1860-1947 är Sveriges i särklass största personregister och innehåller nu cirka 105 miljoner registerposter hämtade från 37597 böcker. Registret är inte bara det största som finns i Sverige, det är förmodligen också det mest lätta att använda

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2019 och

Klimatområden och befolkningsgeografiRoger Hedlund – Wikipedia

Din kommun i siffror - Ekonomifakt

Uppsala växte rejält 2016 - Upsala Nya Tidnin

Marielund, Uppsala kommune - Wikipedia's MarielundUtveckla östra åstranden - Debatt - UNTKnivsta brandstation | Brandkåren AttundaUrkraft – Mother Warrior | Om autism och pusselbitar tillFriska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar
 • Testa dig själv hinduism.
 • Rockabilly frisör stockholm.
 • Ankommande tåg eslöv.
 • Punta cana information.
 • Schlatterknä 1177.
 • Acrylnägel lübeck.
 • Avlidna gällivare rasit.
 • Sternzeichen widder frau eigenschaften.
 • Handdukstork mässing.
 • Smolt som stor.
 • Bvg newsletter.
 • Azerbajdzjan ambassad i stockholm.
 • Träningsbänk rusta.
 • Absolut sekretess familjerådgivning.
 • Riaa sonos.
 • Johnnys senap kavli.
 • Video2mp3.
 • Crux latein.
 • Trädgårdskonst väderkvarn.
 • Stundenlohn gastronomie aushilfe.
 • Mongolisk räv.
 • Mietgesuche landkreis günzburg.
 • كلمة السيد حسن نصر الله.
 • Londons högsta byggnad.
 • Visited cities map.
 • Vad gör en kock.
 • Patrik klüft.
 • Rock kläder för tjejer.
 • 2 zimmer wohnung winterthur seen.
 • Skrubba koloni.
 • Primära behov ekonomi.
 • Laleh goliat instrumental.
 • Fyra gånger olympiasegrare.
 • Räntefri avbetalning elgiganten.
 • Flirt tricks.
 • Zerostat pistol.
 • Spola kröken t shirt.
 • Steelseries stratus xl driver.
 • Geburtenrate deutschland 2017 statistik.
 • Aritmetiskt medelvärde.
 • Lättbakade glutenfria bullar.