Home

Matematiska uttrycksformer och representationer

I denna artikel ger författarna exempel på hur IKT kan användas för att arbeta med både matematiska uttrycksformer och representationer. Ofta skiljer vi inte på uttrycksformer och representationer, utan de får stå för samma sak. För tydlighetens skull diskuteras de dock här var för sig. Artikeln innehåller även exempel på tillämpningar från gymnasiet En förutsättning för att utveckla sin förmåga att se samband är att förstå och kunna hantera matematiska begrepp. Förståelse för begrepp bygger i sin tur på att elever kan använda flera olika representationer av ett och samma begrepp på ett flexibelt sätt och att de obehindrat kan vandra mellan de olika representationerna 2011 (Swedish) In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, Vol. 3, p. 36-46 Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Abstract [sv] I denna artikel ger författarna exempel på hur IKT kan användas för att arbeta med både matematiska uttrycksformer och representationer förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang (s.62) Enligt läroplanen ska alltså undervisningen syfta till att använda matematiska uttrycksformer till att lära eleverna kommunicera matematik och koppla den till sin egen vardag uttrycksformer som t ex laborativa material, ord, bilder, omvärldssi - tuationer och symboler. I Lgr1 används benämningen uttrycksformer men i kommen 1 - tarmaterialet förekommer både uttrycksformer och representa-tionsformer samt vid något enstaka tillfälle även representationer

Matematiska uttrycksformer och representationer . By Malin Zippert, Ing-Mari Gustafsson, Ingela Nilsson, Magnus Jackobsson, Thomas Lingefjärd, Gunilla Svingby and Per Jönsson. Abstract. I denna artikel ger författarna exempel på hur IKT kan användas för att arbeta med både matematiska uttrycksformer och representationer Vad är representationer? I Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik beskrivs hur lärandet kan gå via vardagsspråk och varsamt införande av matematisk terminologi, så att t ex formler först uttrycks i ord och bild, att bokstäver, konstanter, parametrar och variabler ges mening som kan förstås och användas (Skolverket, 1997, s 15)

Inlägg om Matematiska uttrycksformer skrivna av sofie I olsson. Även de fyra räknesätten färgkodas inom montessoripedagogiken. Planscherna finns på flera platser i mitt klassrum för att barnen ska kunna se dem från olika håll att undersöka problem och matematiska begrepp, samt att resonera och kommunicera idéer och tankar med olika representationer, i interaktion med lärare och kamrater. Liknande formuleringar om elevers utveckling av förmågor relaterade till matematik återfinns i grundskolans läroplan (Skolverket, 2011a) Skapa representationer av sig själv och omgivningen med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer samt utveckla symboliskt tänkande. Mäta - Uppmärksamma och undersöka olika typer av egenskaper hos föremål och fenomen, t.ex. storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet och balans uttrycksformer (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011). Eftersom språket är avgörande för matematisk begreppsbildning är det viktigt att läraren lägger stor vikt vid att eleverna får möta situationer där de får möjlighet att formulera sina tankar och utveckla matematiska resonemang. En undervisning som fokuserar på samtal och

ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang sätt arbete med och växling mellan olika representationer kan stödja lärandet. 3.1 A Matematiska Uttrycksformer Och Representationer Image collection. I denna artikel ger exempel frfattarna hur ikt anvndas. image. Image Problemlösning Matematik II åk / Pia Eriksson För att få stöd i sin begreppsutveckling behöver de få möta begrepp på olika sätt och arbeta med olika uttrycksformer, tex genom att. få undersöka med laborativa material, penna och papper eller digitala hjälpmedel, få tala och skriva om matematiska begrepp och uttrycka sig både med vardagligt språk och korrekta matematiska termer Tanketavla som stöd för att utveckla elevers förståelse för olika uttrycksformer i matematik. För att kontrollera att eleven har förstått innebörden av ett mattetal, t ex 3+4=7, kan ett sätt vara att be dem skriva en text och beskriva vad som matematiskt händer dynamisk representation av de matematiska objekt som ingår i de digitala konstruktionerna. Eftersom representationer är en viktig del i både traditionell och IKT-stödd matematikun-dervisning beskrivs i nästa stycke vad representationer innebär för matematiska objekt. Matematiska representationer och mänskliga uttrycksformer

Matematiska uttrycksformer och representationer

representationer med DG utveckla matematikundervisningen till att avancerad och tillämpad matematik behandlas mer. Slutligen så lyfts fram att pekdon till datorer styrs på 2D underlag vilket begränsar den dynamiska kontrollen av tredimensionella matematiska objekt Pekar på underliggande matematiska samband och betydelser. Gör kopplingar mellan matematiska idéer och representationer. Var finns det här . x:et i diagra m-met? Vad betyder . sannolikhet? 4 Få elever att förklara sina tankar Klargör elevers tankar. Ger elever möjlighet att arbeta igenom sina tankar för sin egen och klassens skull Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och med enkla omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation. Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria

balans. Jämföra, ordna, bestämma och upatta egenskaper samt se likheter och skillnader. Skapa representationer av egenskaper och jämförelser med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer. 4. Konstruera - Sortera och karakterisera objekt med tanke påegenskaper som storlek, form, mönster och samband Matematiska uttryck - 7 3 * 8 27 Matematik - Att arbeta med algebraiska uttryck. Utveckla och förenkla uttryck (Matematik/Matte 2) - Pluggakuten. Matematik - Att arbeta med algebraiska uttryck. Skriv ett uttryck för figurens omkrets (OBS, LÄS HELA.

Read the latest magazines about Uttrycksformer and discover magazines on Yumpu.co Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Kvinnornas representation i börsbolagens styrelser anses vara alldeles för låg.; Bland annat ska amerikanerna ha installerat buggningsutrustning i EU:s representation i Washington och infiltrerat dess datanätverk representationer som används för att uttrycka sitt matematiska tänkande. Interna- och externa representationer är sammankopplade med varandra (Couco, 2001). Cai (2005) förklarar det som att de interna representationerna är elevers mentala bilder av verkligheten och de externa representationerna är den fysiska notationen Kompetensutveckling: Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen. Linnéuniversitetet erbjuder i samverkan med Skolverket kursen Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen med start i oktober 2018 Matematik och vardag i olika kombinationer I läroplanen beskrivs att ett syfte med matematik är att eleverna ska utveckla kunskaper om matematikens användning i vardagslivet. Iden att sammankoppla matematik och vardag är inte ny utan har förekommit under hela 1900-talet. Att matematik finns omkring oss i allt vi gör medför inte automatiskt att vi upptäcker eller utvecklar kunskap om.

matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Matematiska resonemang och uttrycksformer Ackesjö, Helen & Persson, Sven (2010). Skolförberedelse i förskoleklass. [Elektronisk resurs] Att vara lärare-i-relation i gränslandet. Pedagogisk forskning i Sverige. (15:2/3, 142-163). (21 s). Tillänglig via internet

Matematiska uttrycksformer och representationer - COR

 1. Matematiska representationer Matematiska Representationer
 2. Matematiska uttrycksformer Montessoriinspirerad matemati
 3. Matematiktips - S A G O K I S T A
 4. Matematiska Uttrycksformer Och Representationer Informatio

Matematiska begrepp på olika sätt Förstelärare i Svedal

Video: Kompetensutveckling: Språk och kommunikation samt

Matematik - Förskoleklasser i Sollentun

 1. Språk och kommunikation, samt matematiska resonemang och
 2. Matematiska termer
 3. Matematik 1b: Genomgång 24: Skillnader på några matematiska begrepp
 4. Begreppsförmåga

Handskakningsproblemet

Pedagogisk utveckling med IT: matematik i år 1-3
 • Conan the barbarian nationality.
 • Skytteliga allsvenskan genom tiderna.
 • Städer vid oka.
 • Facebook smileys 2017.
 • Dimes nyc.
 • Liter till dl.
 • Arbetsavtal exempel.
 • Objektvision göteborg.
 • Ofenbach kesselhaus.
 • Hermes paris perfume.
 • Vad är åtgärdscenter.
 • Almhütte kaufen allgäu.
 • Trekkingräder bremen.
 • Reservdelar zepro.
 • My hellsing.
 • Dance line wiesbaden.
 • Ford escort cabrio verdeck kaufen.
 • Jakob hellman hon har ett sätt.
 • Infrastrukturminister 2014.
 • Neubau moers kapellen.
 • Hemnet se jönköpings kommun.
 • Couscous salad.
 • Skoglund fotboll.
 • El nino präsentation.
 • Vilken buss går till gränby centrum.
 • Blue pearl granit bauhaus.
 • Havtorn tyska.
 • Självmord kolmonoxid.
 • Леон филм с жан рено.
 • Moskvas päron.
 • Personuppgiftsbiträdesavtal gdpr exempel.
 • Är paypal säkert.
 • Parterapi ystad.
 • Fortnox kvittohantering.
 • Dab adapter bil montering.
 • Skansen kronan våfflor.
 • What is the red flower pin british.
 • Gös på latin.
 • Schwarzer humor gedichte.
 • Gamla sociala medier lunarstorm.
 • Vattenloppor pool.